JIŘÍ VOKSA nar. 03.05.1973

JIŘÍ VOKSA  nar. 03.05.1973

12.1.2017 12:03

Vyhlášení výzvy k vyzvednutí písemnosti.

Vězeňská služba ČR, Věznice Rapotice, jako správce daně podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje, že písmnost je uložena u shora uvedeného správce daně.

Rozhodnutí ředitelky věznice čj.: VS-878-1/ČJ-2017-800670-709 k zaplacení pohledávky státu vydané vůči

adresát: Voksa  Jiří, nar. 03. 05. 1973
adreasa: Husova 165/5, 602  00 Brno

Celé znění výzvy : VS-878-1/ČJ-2017-800670-709