LUBOMÍR KOTLÁN nar. 12.11.1970

LUBOMÍR KOTLÁN nar. 12.11.1970

30.5.2017 12:11

Vyhlášení výzvy k vyzvednutí písemnosti.

Vězeňská služba ČR, Věznice Rapotice, jako správce daně podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje, že písmnost je uložena u shora uvedeného správce daně.

Rozhodnutí ředitelky věznice čj.: VS-878-97/ČJ-2017-800670-709 k zaplacení pohledávky státu vydané vůči

adresát: Kotlán Lubomír, nar. 12. 11. 1970
adresa: Husova 165/5, 602 00 Brno

Celé znění výzvy : VS-878-25/ČJ-2017-800670-709