MILAN VLČEK nar. 03.08.1985

MILAN VLČEK nar. 03.08.1985

13.2.2017 12:11

Vyhlášení výzvy k vyzvednutí písemnosti.

Vězeňská služba ČR, Věznice Rapotice, jako správce daně podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje, že písmnost je uložena u shora uvedeného správce daně.

Rozhodnutí ředitelky věznice čj.: VS-878-25/ČJ-2017-800670-709 k zaplacení pohledávky státu vydané vůči

adresát: Vlček Milan, nar. 03. 08. 1985
adresa: Husova 165/5, 602 00 Brno

Celé znění výzvy : VS-878-25/ČJ-2017-800670-709