Novinky

Projekt zaměstnávání odsouzených

Projekt zaměstnávání odsouzených

RAPOTICE 12. května (VSČR) – Zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce, to bylo hlavní téma diskusního fóra, které se uskutečnilo ve Věznici Rapotice. Projekt s názvem Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR, je realizován Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR, oddělením odměňování, sociálního zabezpečení a zaměstnávání.

16.5.2017 14:48

více
Prevence kriminality

Prevence kriminality

BRNO/RAPOTICE 24. dubna (VS ČR) Vzdělávací besedu pro žáky ZŠ i MŠ Elišky Přemyslovny v rámci seriálu přednášek pro školní mládež, zorganizovalo vedení Věznice Rapotice.

24.4.2017 12:37

více
Parolové slyšení–Křehká šance II.

Parolové slyšení–Křehká šance II.

RAPOTICE 22. března (VSČR) -  Projednání prvních žádostí parolového slyšení projektu „Křehká šance II“ proběhlo v 20. 3. 2017 ve Věznice Rapotice.   Projekt je realizován Probační a mediační službou, jejímž projektovým partnerem je Vězeňská služba ČR. Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt „Křehká šance II“ je zaměřen na posílení možnosti sociální integrace odsouzených a prevenci kriminality. Stěžejní činností projektu je činnost Komisí pro podmíněné propuštění  (KPP) z výkonu trestu odnětí svobody.

22.3.2017 8:44

více
Úklid v okolí věznice

Úklid v okolí věznice

RAPOTICE 20. března (VSČR) - V rámci extramurálních aktivit programu zacházení probíhajících ve Věznici Rapotice se odsouzení pravidelně účastní různých poznávacích a naučných vycházek v doprovodu odborných zaměstnanců. Při těchto akcích mají odsouzení možnost se aspoň nakrátko účastnit civilního života za branami věznice.  Je to jeden z motivačních činitelů programu zacházení. Dá se říct, že je to pro ně i určitá forma prověření před případným pracovním zařazením u vnějšího zaměstnavatele.

20.3.2017 12:15

více
Pronájem prostor ke komerčnímu využití

Pronájem prostor ke komerčnímu využití

RAPOTICE 8. února (VS ČR) - Vězeňská služba ČR Věznice Rapotice nabízí podnikatelům pronájem prostor ke komerčnímu využití. 

8.2.2017 11:03

více
Projekt Křehká šance II.

Projekt Křehká šance II.

RAPOTICE 24. ledna (VSČR) – Komise pro podmínečné propuštění odsouzených spolupracující s Probační a mediační službou a nově rozšiřující se praxí do okresního soudu Třebíč, to bylo hlavní téma pracovního setkání projektu Křehká šance II. Zástupci zmíněných institucí přijali nabídku ředitelky věznice Martiny Maraczekové uspořádat pracovní setkání přímo v areálu Věznice Rapotice.   

25.1.2017 9:37

více
Stavba oplocení/ohrazení dokončena

Stavba oplocení/ohrazení dokončena

RAPOTICE 19. prosinec (VS ČR) – V pondělí 19. 12. 2016 proběhlo předání a převzetí stavby oplocení/ohrazení Věznice Rapotice. Úspěšně byla dokončena investiční akce v celkovém objemu 39,7 milionů korun. Novou výstavbou Věznice Rapotice zvyšuje svoji bezpečnost a reaguje na zvýšený počet nedovolených kontaktů osob ve výkonu trestu odnětí svobody s vnějším prostředím.

20.12.2016 11:03

více
Přeborník VS ČR je z Rapotic

Přeborník VS ČR je z Rapotic

RAPOTICE 07. listopad (VS ČR) – Přeborníkem VS ČR pro rok 2016 se stal příslušník Věznice Rapotice, psovod nprap. Radek Urban se psem Argem.  Jubilejní 40. ročník Přeboru VS ČR ve všestranné kynologii se uskutečnil v Zotavovně Pracov ve dnech 10. - 14. 10. 2016. Přebory VS ČR mají obecně vysokou úroveň, letos ji ještě zvýšili hosté z Maďarska, Slovenska, Německa, Armády ČR a Policie ČR.

7.11.2016 10:35

více
     Ohrazení věznice – průběh stavby

Ohrazení věznice – průběh stavby

RAPOTICE 12. října (VS ČR) – Pracovní četa odsouzených mužů pomáhá při výstavbě nového oplocení/ohrazení zakázaného pásma Věznice Rapotice. Odsouzení jsou zaměstnáni u firmy VÁHOSTAV-CZ, kde jsou zařazeni na výkopové práce a primární betonářské práce. Díky dobrému počasí probíhá stavba dle plánovaného harmonogramu viz. foto příloha.

14.10.2016 11:14

více
Jednání poradního sboru

Jednání poradního sboru

RAPOTICE 7. října (VS ČR) – Aktuální problémy, organizační opatření, ale i aktuální otázky penitenciární peče ve Věznici Rapotice. To byly hlavní body jednání členů poradního sboru ředitelky Věznice Rapotice, který byl zřízen ve smyslu § 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.

11.10.2016 14:35

více