Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovní služba

Duchovní péče je určena všem odsouzeným bez rozdílu náboženského vyznání.

Kdo jsou duchovní ve věznici a k jakým církvím patří

kaplanka věznice Vendula Glancová – Českobratrská církev evangelická
farář Ján Kočerha – Řecko-katolická církev, dobrovolník
Imrich Magenheim, Václav Kalina, Pavel Kmeť – zástupci náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, dobrovolníci

Co duchovní ve věznici nabízejí odsouzeným

  • pravidelné bohoslužby a individuální rozhovory v týdnu
  • bohoslužebná shromáždění při velkých křesťanských svátcích
  • kvalitní informace z oblasti náboženství
  • provázení během výkonu trestu, podporu v obtížných osobních situacích, jako je ztráta blízkých, rozpad rodiny, strach z budoucnosti atd.
  • mohou napomoci při hledání řešení existenční situace po skončení výkonu trestu prostřednictvím charitativních organizací a církví
  • všichni duchovní jsou povinni dodržovat zpovědní tajemství

Rozpis akcí duchovní péče ve věznici

Kořeny evropské kultury – speciálně výchovná aktivita pro odsouzené zařazené na OVT
Základy křesťanství – speciálně výchovná aktivita pro zájemce z celé věznice
Evangelické bohoslužby ve vězeňské kapli – každý pátek od 14:00

Nově bylo zavedeno vzdělávací setkávání se zástupci různých náboženství – tzv. mezináboženský dialog – formou panelové diskuse (z historie známe tuto formu diskuse v náboženském prostředí pod názvem „disputace“), kdy na jedno náboženské téma provádí výklad pozvaný host a kaplanka věznice, následuje diskuse.

Setkání s představiteli církví a náboženských společností probíhají na ubytovně a jsou hojně navštěvována (účastní se vždy kolem 50 odsouzených). V březnu takto proběhlo setkání se zástupci náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, v dubnu s hlavním immámem muslimské obce v ČR Emirem Omićem. Na červen plánujeme setkání s rabínem Židovské náboženské obce.

Novinky z duchovní služby