Výkon vězeňství

Informace o výkonu trestu

Informace o výkonu trestu

Základním cílem oddělení výkonu trestu je jednat s odsouzenými takovým způsobem, aby se podporovaly postoje a dovednosti, které jim pomohou k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.  

16.6.2016 12:51

více
Profilace věznice

Profilace věznice

Věznice Příbram je organizační jednotkou Vězeňské služby České republiky pro zajišťování výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzené muže. Věznice je členěna do tří typů: s dohledem, s dozorem a s ostrahou. Věznice typu ostraha tvoří největší část kapacity Věznice Příbram. Dále je ve věznici zřízeno specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek zařazených do typu věznice s ostrahou.

16.6.2016 11:10

více
Již nechci krást, ale pracovat

Již nechci krást, ale pracovat

Ve Věznici Příbram jsme za podpory vedení uskutečnili komplexní projekt programu zacházení, který má napomoci k nalezení a ověření nových forem zacházení s lidmi, kteří se nacházejí ve výkonu trestu. 
 

2.9.2011 14:49

více
Zastav se, zamysli se a změň se

Zastav se, zamysli se a změň se

Ve Věznici Příbram byl letos poprvé zrealizován program "Zastav se, zamysli se, změň se", který úspěšně absolvovalo všech 11 zařazených odsouzených, kteří po jeho ukončení obdrželi platný certifikát. Program realizovaly školené trenérky psycholožka Mgr.Veronika Váchová a spec.pedagožka Mgr.Květa Vávrová, které již absolvovaly i následnou supervizi programu ve Stráži pod Ralskem.

1.9.2011 14:00

více
Spolupráce s Farní charitou Příbram

Spolupráce s Farní charitou Příbram

 Farní charita Příbram projevila zájem spolupracovat s Věznicí Příbram.

2.4.2011 12:40

více