Personalistika

Nabídka volných pracovních míst

Nabídka volných pracovních míst

 
Věznice Příbram VS ČR přijímá a nabízí:Do služebního poměru příslušníky Vězeňské služby ČR:

·       Perspektivní smysluplné zaměstnání, kariérní postup

·       6 týdnů dovolené

·       Ročně příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní připojištění

·       Příspěvek na stravu

·       Možnost dovolené v rekreačních zařízení VS ČR

·       Možnost zvyšovat kvalifikaci a odbornost

·       Za kvalitní dlouholetou službu odchodné a výsluha, služební nástupní příjem: 23.700 Kč

Požadujeme: Občanství ČR, věk minimálně 18, úplné středoškolské vzdělání s maturitou, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Do služebního poměru příslušníky Vězeňské služby ČR:

·          Perspektivní smysluplné zaměstnání, kariérní postup

·          6 týdnů dovolené

·          Ročně příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní připojištění

·          Příspěvek na stravu

·          Možnost dovolené v rekreačních zařízení VS ČR

·          Možnost zvyšovat kvalifikaci a odbornost

·          Za kvalitní dlouholetou službu odchodné a výsluha, služební nástupní příjem: 22.200 Kč

Požadujeme: Občanství ČR, věk minimálně 18, střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem, bezúhonnost, zdravotní způsobilost


 

Dále přijme do pracovního poměru „Vychovatele“ v 9. a 10.pl. tř., nabízíme:

·       Týden dodatkové dovolené navíc

·       Ročně příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní připojištění

·       Příspěvek na stravu, mzda od 21.980 Kč do 30.620 Kč dle započtené praxe

Požadujeme: vyšší odborné vzdělání

 

Do pracovního poměru přijmeme „ Lékaře“:

·          14. platová třída (mzda od 47.020 Kč do 60.510 Kč)

·          Ročně příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní připojištění

·          Příspěvek na stravu

Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb.
Možnost získání atestace.

 

Do pracovního poměru přijmeme „Provozní pracovník stravování a výživy“:

·       8. platová třída (mzda od 16.520 Kč do 23.900 Kč – dle praxe, po zapracování možnost přiznání osobního příplatku)

·       Ročně příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní připojištění

·       Příspěvek na stravu

 

Kontakt: Věznice Příbram VS ČR, personální oddělení, tel. č.: 318 656 320, E-mail: jpopik@vez.pbr.justice.cz

 

 

 

 

4.5.2017 7:46

více
Základní informace pro uchazeče o služební poměr

Základní informace pro uchazeče o služební poměr

 SLUŽEBNÍ POMĚR

 Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky který :

 • o přijetí písemně požádá,
 • je starší 18 let,
 • je bezúhonný (blíže § 14 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů),
 • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
 • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby (blíže § 15 zákona č. 361/2003 Sb.),
 • je plně způsobilý k právním úkonům,
 • je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu,
 • není členem politické strany nebo politického hnutí (čestné prohlášení),
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost (čestné prohlášení),
 • nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověkanebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť vůči jiné skupině osob

16.6.2016 12:14

více
Základní informace pro uchazeče o pracovní poměr

Základní informace pro uchazeče o pracovní poměr

 PRACOVNÍ POMĚR

 Požadavky kladené na uchazeče do pracovního poměru k Vězeňské službě ČR:  

 • vzdělání - střední odborné, úplné střední s maturitou, vysokoškolské - dle zastávané funkce
 • dobrý zdravotní stav
 • morální a trestní bezúhonnost psychická způsobilost
Přijímací řízení je zahájeno informativním pohovorem, při kterém jsou uchazeči seznámeni s celým průběhem přijímacího řízení, dále pak se zkušební dobou nově přijatých zaměstnanců, která činí 3 měsíce, zařazení do funkce při přijetí a obecné seznámení s popisem činnosti, platovými podmínkami při přijetí, povinností absolvovat nástupní školení VS ČR, zařazení do kategorizace prací dle § 37 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. 

 

16.6.2016 13:43

více