Duchovní služba

Výstava fotografií na Pražském hradě

Výstava fotografií na Pražském hradě

PŘÍBRAM 6. ledna (VSČR) – dne 6. ledna ředitel Věznice Příbram plk. Mgr. Jiří Purkart společně s kaplankou věznice Mgr. Vendulou Glancovou navštívili 5. ročník výstavy fotografií z projektu Člověk a víra. Věznici Příbram na výstavě prezentují fotografie, které byly pořízené v době, kdy se v červnu roku 2016 vězeňská kaple, jako první církevní prostor svého druhu zapojila symbolicky do mezinárodního projektu Noc kostelů.

6.1.2017 13:39

více
Noc kostelů 2016 ve Věznici Příbram

Noc kostelů 2016 ve Věznici Příbram

PŘÍBRAM 14. června (VSČR) – Dne 10. června 2016 se vězeňská kaple věznice Příbram, jako první církevní prostor svého druhu zapojila symbolicky do mezinárodního projektu Noc kostelů celodenním programem v prostorách kaple a přilehlých učeben na oddělení D. Protože se jednalo o první akci tohoto druhu vůbec, bylo očekávání nás organizátorů nabité nejistotou, zda o ni bude vůbec zájem jak mezi odsouzenými, tak mezi zaměstnanci věznice, jimž byla také část programu určena. Konečný výsledek však předčil všechny naše představy.

14.6.2016 10:46

více
Noc kostelů ve Věznici Příbram

Noc kostelů ve Věznici Příbram

PŘÍBRAM 23. května (VSČR) - Dne 10. června proběhne tradičně po celé naší zemi významná kulturně - duchovní akce s širokým dopadem Noc kostelů 2016. Jedná se o populární mezinárodní projekt, do něhož se v každém dalším ročníku zapojuje stále více farností, kostelů a kulturních subjektů v celé Evropě. Smyslem Noci kostelů (stejně jako podobného projektu Muzejní noc) je maximálně zpřístupnit církevní objekty – kostely, kaple a modlitebny - široké veřejnosti. Zejména lidem, kteří se neúčastní aktivně života církve, ale přesto jsou pro ně církevní stavby přitažlivé pro svou estetiku a pozitivní atmosféru.

23.5.2016 13:24

více
Současná podoba vězeňské kaple

Současná podoba vězeňské kaple

PŘÍBRAM 15. června (VSČR) - Současná podoba vězeňské kaple po provedených stavebních úpravách na ubytovně D.

15.6.2015 15:01

více
Nadace Olgy Havlové udělila ocenění

Nadace Olgy Havlové udělila ocenění

PŘÍBRAM 2. června (VSČR) - V rámci oslav 25 let své existence udělil dne 25.5.2015 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Poděkování, kaplance Věznice Příbram Mgr. Vendule Kalusové, za vynikající realizaci projektu v oblasti postpenitenciární péče. 

2.6.2015 10:24

více
Výhra ve výtvarné soutěži

Výhra ve výtvarné soutěži

PŘÍBRAM 19.prosince (VSČR) - Předsedkyně Vězeňské duchovenské péče paní Renata Balcarová ocenila práci odsouzených Věznice Příbram za jejich reprezentaci v tradiční soutěži výtvarných děl. Tato soutěž se konala v rámci letošních velehradských slavností „Dny dobré vůle“ a byla vyhlášena prostřednictvím Vězeňské duchovenské péče v českých věznicích. V kategorii „Objekt“ zde vyhráli odsouzení Jan Hudaček a Alexander Lastovskiy z Věznice Příbram a jejich „Zeměkoule“ z papíru. Věcnou odměnu v hodnotě 500,- Kč předala oběma vítězům kaplanka věznice Mgr. Vendula Kalusová. Blahopřejeme oběma odsouzeným a Věznici Příbram k tomuto úspěchu!

19.12.2014 13:04

více
Model kostela sv. Martina ve zdi

Model kostela sv. Martina ve zdi

PŘÍBRAM 11.prosince (VSČR) - Model kostela sv. Martina ve zdi je k vidění ve stejnojmenném evangelickém kostele v Praze na výstavě artefaktů a historických dokumentů u příležitosti 600. výročí prvního vysluhování eucharistické svátosti tzv. podobojí. Tento model podle dobových plánů vytvořili v letošním roce odsouzení Specializovaného oddělení výkonu trestu Věznice Příbram - F. Miko, J. Plšek, M. Červeňák, V. Červeňák a L. Nguyen v rámci aktivity „Kořeny evropské kultury“.

11.12.2014 12:15

více
Dokončení makety kostela

Dokončení makety kostela

PŘÍBRAM 28. března (VSČR) - V pátek 28. 3. 2014 jsme si tradičně připomněli Den učitelů, který každoročně připomíná památku velikána českých dějin Jana Amose Komenského, posledního biskupa Jednoty bratrské. Ve Věznici Příbram jsme si toto výročí netradičně připomněli dokončením stavby makety bratrského kostela svatého Martina ve Zdi, o níž jsme zde průběžně informovali.

7.4.2014 14:10

více
Stavba kostela

Stavba kostela

PŘÍBRAM 27.únor (VSČR) - V letošním roce oslaví Českobratrská církev evangelická 400. leté výročí historicky prvního vysluhování svátosti eucharistie obyčejným věřícím lidem (večeře Páně) pod tzv. „obojí“ způsobem. Přijímání chleba i vína laiky během vysluhování svátosti při bohoslužbách známe především prostřednictvím uměleckých zpracování z děl Aloise Jiráska, převedených do pozdější filmové podoby (trilogie Jan Hus, Jan Želivský a Jan Žižka) jako jeden ze základních pilířů husitského hnutí v Čechách počátkem 15. století.

27.2.2014 8:15

více
Dušičková bohoslužba

Dušičková bohoslužba

PŘÍBRAM 1.listopadu (VSČR) - Každoroční nejrozsáhlejší akce duchovní péče ve Věznici Příbram proběhla tradičně v jídelně odsouzených, dočasně proměněné v improvizovanou kapli. Krátce po obědě se prostor jídelny zaplnil mnoha desítkami odsouzených, kteří si jako vždy přinesli na papírcích napsaná jména těch, na které chtěli vzpomenout a zapálit jim svíčku.

1.11.2013 9:16

více