Úřední deska

Úřední deska Věznice Příbram

16.6.2016 11:12

1. Název
Vězeňská služba České republiky 
Věznice Příbram
P.O.BOX 1
261 15 Příbram I.
 
 
3. Organizační struktura
Organizační strukturu Věznice Příbram najdete zde.
 
 
4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete v rubrice Kontakty.
 
 
5. Bankovní spojení
ČNB - číslo účtu 21141881/0710 (tento účet neslouží pro zasílání finančních prostředků vězněným osobám)
Číslo účtu pro zasílání finančních prostředků vězněným osobám naleznete zde.
 
6. IČ
00212423
 
 
7. DIČ
CZ00212423
 
8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů
Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8
 
9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

a) osobně na podatelně Věznice Příbram
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese e-podatelny 04podatelna@vez.pbr.justice.cz
d) prostřednictvím datové schránky - pktd49r

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

a) osobně na podatelně Věznice Příbram
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese e-podatelny 04podatelna@vez.pbr.justice.cz
e) prostřednictvím datové schránky - pktd49r

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR 
naleznete zde.
 
12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.
 
13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde .


16. Výroční zpráva

 za rok 2013

 za rok 2012

za rok 2011