Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Znění zákona č.106/1999 Sb.

Znění zákona č.106/1999 Sb.

 Povinné subjekty, mezi které se řadí i Věznice Příbram, poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Základní informace, související s působností věznice, jsou zveřejněny ve vývěsní skříňce umístněné před věznicí a to včetně adresy elektronické podatelny a sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

16.6.2016 8:59

více