Norské fondy - ukončen I. a II. běh kurzu
Projekt programu CZ 15 - Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Příbram

Norské fondy - ukončen I. a II. běh kurzu<br /><span>Projekt programu CZ 15 - Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Příbram</span>

9.5.2017 9:59

PŘÍBRAM 9. května (VSČR) - V roce 2016 byla oficiálně zahájena neinvestiční část (měkká část) projektu programu CZ 15. Projekt je financován z Finančního mechanismu EHP Norsko /2009-2014/ a zbývající část nákladů je spolufinancována ze zdrojů státního rozpočtu.
 
V měkké části projektu byl v měsíci lednu 2017 zahájen vzdělávací kurz v oboru Jednoduché kuchařské práce a jednoduchá obsluha restauračního typu pro odsouzené. Cílem tohoto kurzu bylo přispět ke snížení recidivy kriminální činnosti vězněných osob. Vzhledem ke skutečnosti, že se kurzu účastnili i odsouzení zařazení na výstupním oddělení bylo dalším cílem kurzu usnadnit jim na základě získaných znalostí a zkušeností přechod do civilního života. Kurz byl realizován v učebnách věznice, kde byla vyučována teoretická i praktická část dle stanovených osnov.
 

V měsíci březnu a dubnu 2017 se uskutečnilo závěrečné přezkoušení za účasti Rudolfa Šedivého, lektorky Olgy Karasové, Dis. A ZVOVT npor. Bc. Petra Prokeše. Komise prověřila vědomosti 70 frekventantů, kteří se vzdělávacího kurzu zúčastnili a závěrem konstatovala, že znalosti jednotlivých účastníků kurzu jsou na dobré úrovni. Všichni odsouzení úspěšně vykonali závěrečné přezkoušení. Průběh celého vzdělávacího kurzu byl kladně hodnocen, jak ze strany vedení věznice, tak zastřešující školy. Následně byla slavnostně předána osvědčení o absolvování kurzu jednotlivým absolventům za přítomnosti VOVT mjr. Mgr. Hany Melicharové a ZVOVT npor. Bc. Petra Prokeše.