Novinky

Otevření nízkoprahového centra

Otevření nízkoprahového centra

 PŘÍBRAM 20. června (VSČR) – Ředitel Věznice Příbram plk. Mgr. Jiří Purkart přijal pozvání od zastupitelů města Příbram a účastnil se tak dne 19. června slavnostního otevření Nízkoprahového denního centra a Noclehárny v Příbrami.

20.6.2017 14:13

více
Třetí součinnostní akce s PČR

Třetí součinnostní akce s PČR

PŘÍBRAM 15. června (VSČR) - Dne 13. června proběhla třetí a největší akce ve Věznici Příbram. Policisté ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR utnuli další větev pašeráků drog.

15.6.2017 14:09

více
Spolupráce s městem Příbram

Spolupráce s městem Příbram

PŘÍBRAM 13. června (VSČR) – V sobotu 10. června se odsouzení, kteří pracují na revitalizaci a rekonstrukci Nového rybníka, byli podívat s vychovatelem v rámci extramulární aktivity na průběh Sportovního dne pořádaného městem Příbram. Této kulturní akce se zúčastnil i ředitel Věznice Příbram plk. Mgr. Jiří Purkart, který měl  příležitost vyslechnout slova chvály za přítomnosti odsouzených, za jejich práci přímo od starosty města Příbram Ing. Jindřicha Vařeky.

13.6.2017 13:30

více
Noc kostelů 2017 ve Věznici Příbram

Noc kostelů 2017 ve Věznici Příbram

PŘÍBRAM 13. června (VSČR) - Letos podruhé se Věznice Příbram v rámci své duchovní péče připojila k mezinárodní akci Noc kostelů. Po loňském úspěchu jsme rozšířili program i mimo vězeňskou kapli, jejíž kapacita (20 míst k sezení) nemohla pojmout objem zájemců z  tisíce odsouzených o celodenní kulturní program. Ten letos probíhal již současně na několika místech ve věznici následujícím způsobem: open-air koncert vězeňské hudební skupiny na vycházkovém dvoře, projekce filmu Skokan a příspěvek Pavla Gregora na učebně Krizového oddělení, výstava fotografií Člověk a víra a přednáška psychologa Mgr. Martina Kalouse v kapli. Letošní symbolická Noc, tak dostala již spíše podobu malého kulturního festivalu uvnitř věznice. Jednotícím motivem či sdělením všech vystoupení byla potom možnost kvalitního života bez drog na základě vnitřně odhalené a žité spirituality a vlastní tvůrčí činnosti. Obohacujícím momentem celé akce byl její komunitní rozměr, kdy se odsouzení i zaměstnanci společně podíleli na její přípravě a realizaci, stejně jako na možnosti shlédnout během dne jednotlivé části v roli diváků.

13.6.2017 10:32

více
Součinnostní cvičení s HZS Příbram

Součinnostní cvičení s HZS Příbram

PŘÍBRAM 26. května (VSČR) – V pátek 19. května se zaměstnanci a příslušníci Věznice Příbram zúčastnili součinnostního cvičení s HZS Příbram. Jednalo se o modelovou situaci, kdy se 3 odsouzení (figuranti) zabarikádovali na kulturní místnosti a následně založili požár.

26.5.2017 15:48

více
Zahraniční návštěva ze Slovenska

Zahraniční návštěva ze Slovenska

PŘÍBRAM 26. května (VSČR) – Věznici Příbram navštívili ve dnech 9. května až 12. května 2017 kolegové ze slovenské Věznice Ružomberok a Věznice Levoča. Delegaci přivítal ředitel plk. Mgr. Jiří Purkart společně se zástupci Věznice Příbram. Za Věznici Ružomberok se návštěvy zúčastnili pplk. Mgr. Daniel Ševc (ředitel věznice), mjr. Mgr. Ľubomír Bačkor (zástupce ředitele věznice),mjr. Ing. Kristína Jarinová (vedoucí personálního oddělení), mjr. Mgr. Peter Lazík (zástupce oddělení vězeňské stráže). Z Věznice v Levoči byli setkání přítomni kpt. Mgr. Marián Pollák ( pověřený zástupce ředitele), pplk. MUDr. Róbert Fulka, (vedoucí lékař zdravotního střediska), mjr. Mgr. Slavomír Štelbacký (vedoucí oddělení výkonu trestu), por. Mgr. Lenka Kotrádyová (psycholožka).

26.5.2017 15:03

více
Norské fondy - ukončen I. a II. běh kurzu

Norské fondy - ukončen I. a II. běh kurzu

PŘÍBRAM 9. května (VSČR) - V roce 2016 byla oficiálně zahájena neinvestiční část (měkká část) projektu programu CZ 15. Projekt je financován z Finančního mechanismu EHP Norsko /2009-2014/ a zbývající část nákladů je spolufinancována ze zdrojů státního rozpočtu.
 
V měkké části projektu byl v měsíci lednu 2017 zahájen vzdělávací kurz v oboru Jednoduché kuchařské práce a jednoduchá obsluha restauračního typu pro odsouzené. Cílem tohoto kurzu bylo přispět ke snížení recidivy kriminální činnosti vězněných osob. Vzhledem ke skutečnosti, že se kurzu účastnili i odsouzení zařazení na výstupním oddělení bylo dalším cílem kurzu usnadnit jim na základě získaných znalostí a zkušeností přechod do civilního života. Kurz byl realizován v učebnách věznice, kde byla vyučována teoretická i praktická část dle stanovených osnov.
 

9.5.2017 9:59

více
Noc kostelů 2017

Noc kostelů 2017

PŘÍBRAM 6. května (VSČR) -  Po mimořádném úspěchu z loňského roku, organizuje tým duchovní péče (kaplanka a dobrovolní duchovní) Věznice Příbram opět symbolickou Noc kostelů v prostorách vězeňské kaple. Noc kostelů ve věznici proběhne v pátek 9. června.

6.5.2017 10:10

více
Informativní sociální poradenství

Informativní sociální poradenství

PŘÍBRAM 3. května (VSČR) -  dne 20. dubna se ve Věznici Příbram již po druhé uskutečnila beseda s odsouzenými a pracovníky OSVZ Městského úřadu Příbram, Sociální poradny Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram a Úřadu práce ČR – Kontaktního pracoviště Příbram.

3.5.2017 14:36

více
Další protidrogová akce ve věznici

Další protidrogová akce ve věznici

PŘÍBRAM 24. dubna (VSČR) - Ve Věznici Příbram proběhl ve středu 19. dubna 2017 další velký zásah. Následoval přesně dva měsíce po první zde uskutečněné policejní akci, která byla také zaměřena na rozsáhlou a organizovanou drogovou trestnou činnost.

 

24.4.2017 13:44

více