Informační servis

Třetí součinnostní akce s PČR

Třetí součinnostní akce s PČR

PŘÍBRAM 15. června (VSČR) - Dne 13. června proběhla třetí a největší akce ve Věznici Příbram. Policisté ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR utnuli další větev pašeráků drog.

15.6.2017 14:09

více
Další protidrogová akce ve věznici

Další protidrogová akce ve věznici

PŘÍBRAM 24. dubna (VSČR) - Ve Věznici Příbram proběhl ve středu 19. dubna 2017 další velký zásah. Následoval přesně dva měsíce po první zde uskutečněné policejní akci, která byla také zaměřena na rozsáhlou a organizovanou drogovou trestnou činnost.

 

24.4.2017 13:44

více
Návštěva ve Věznici Příbram

Návštěva ve Věznici Příbram

PŘÍBRAM 24. dubna (VSČR) – V úterý dne 18. dubna Věznici Příbram navštívil poslanec Evropského Parlamentu Mgr. Tomáš Zdechovský se svým asistentem Ing. Jiřím Pivrncem. Ve věznici je přivítali náměstci ředitele věznice plk. Mgr. Petr Červený a Ing. Josef Nol.

 

24.4.2017 13:28

více
PŘEDÁNÍ MEDAILÍ A PLAKET VS ČR

PŘEDÁNÍ MEDAILÍ A PLAKET VS ČR

PŘÍBRAM 22. prosince (VSČR) – Dne 16. prosince 2016 v rámci oslav Dne českého vězeňství, ředitel věznice plk. Mgr. Jiří Purkart společně se svými zástupci plk. Mgr. Petrem Červeným a Ing. Josefem Nolem, předal Medaile VS ČR „Za věrnou službu“ II. a III. stupně 8 příslušníkům a Plakety VS ČR I. a II. stupně 8 občanským zaměstnancům.

22.12.2016 13:05

více
Součinnostní cvičení

Součinnostní cvičení

PŘÍBRAM 24. říjen (VS ČR) V pátek dne 21. října v dopoledních hodinách proběhlo v prostorách firmy „DORYS“ v Příbrami součinnostní cvičení zásahových jednotek Vězeňské služby. Akce se zúčastnily jednotky ze čtyř věznic, které navzájem spolupracují v rámci možného zásahu v krizových bezpečnostních situacích. Celého součinnostního cvičení se zúčastnilo 38 příslušníků.

24.10.2016 14:12

více
Netradiční příprava na výstup

Netradiční příprava na výstup

PŘÍBRAM 6. června (VSČR) - Dne 1. června 2016 uvítal Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Hvozdnici ve svých prostorách neobvyklou návštěvu. Pod vedením odborných zaměstnanců a vychovatele předvýstupního oddělení se zde uskutečnila extramurální aktivita pro 4 odsouzené, jejímž cílem je zlepšení adaptability odsouzených po propuštění.

6.6.2016 12:38

více
Norské fondy  - Ukončen I. běh kurzu

Norské fondy - Ukončen I. běh kurzu

PŘÍBRAM 1. června (VSČR) - V roce 2016 byla oficiálně zahájena neinvestiční část (měkká část) projektu programu CZ 15. V měkké části projektu byl v lednu 2016 zahájen vzdělávací kurz, v oboru Základní obsluha PC pro odsouzené, který si především klade za cíl přispět ke snížení recidivy kriminální činnosti vězněných osob. Kurz byl realizován ve stávajících učebnách věznice, kde byla vyučována teoretická i praktická část dle stanovených osnov. Dne 29. dubna 2016 se uskutečnilo závěrečné přezkoušení za účasti Ladislava Hlada, Ing. Karla Sixla, lektora Bc. Petra Pelce a zástupce vedoucí oddělení výkonu trestu npor. Bc. Petra Prokeše.

1.6.2016 9:44

více
Změna příjezdové komunikace

Změna příjezdové komunikace

PŘÍBRAM 10. února (VSČR) – Z důvodu výstavby nové dopravní komunikace v blízkosti věznice, bude stávající pozemní komunikace k věznici uzavřena. V současné době se pracuje na výstavbě náhradní pozemní komunikace do Věznice Příbram. Přiložená mapa znázorňuje náhradní dopravní komunikaci k věznici (vyznačená červeně) ze směru od Dubence a od Příbrami (viz. červené šipky). Termín, kdy bude náhradní pozemní komunikace uvedena do provozu, pro osobní dopravu a následně pro městskou hromadnou dopravu, bude včas upřesněn.

10.2.2016 15:15

více