Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon trestu ve Věznici Plzeň

Věznice Plzeň je v současné době z hlediska ubytovací kapacity největší věznicí v České republice. Společně s výkonem vazby má kapacitu 1152 vězněných osob, pro výkon trestu odnětí svobody je zde vyčleněno 946 míst. Další podmínky ubytování vězňů souvisí s naplňováním §17 VMS č.345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu OS. Profilována je jako věznice s ostrahou, ve věznici jsou zřízena oddělení pro výkon trestu odsouzených zařazených v typu věznice s dozorem, se zvýšenou ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek ve věznici s ostrahou a dále je zde zřízeno oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Předpisy upravující výkon trestu

  • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody