Výkon vězeňství

PRÁVA VĚZNĚNÝCH OSOB

PRÁVA VĚZNĚNÝCH OSOB

Práva obviněných jsou upravena zejména z. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Práva odsouzených jsou upravena zejména z. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní postupy při realizaci níže uvedených vybraných práv vězně jsou upravena Vnitřním řádem Věznice Plzeň, který je vězněným osobám k dispozici.

14.1.2015 12:44

více
Časté dotazy

Časté dotazy

Na mého příbuzného nebo blízkou osobu byla uvalena vazba. Co mohu dělat? Nejdříve si ujasněte, zda se skutečně jedná o obviněného a ne o osobu nastupující trest odnětí svobody. Pokud je již osoba pravomocně odsouzena, nejedná se o vazbu. Tato část se týká pouze výkonu vazby. Základní informace naleznete zde.

 

14.1.2015 7:05

více
Výkon trestu ve Věznici Plzeň

Výkon trestu ve Věznici Plzeň

Věznice Plzeň je v současné době z hlediska ubytovací kapacity největší věznicí v České republice. Společně s výkonem vazby má kapacitu 1152 vězněných osob, pro výkon trestu odnětí svobody je zde vyčleněno 946 míst. Další podmínky ubytování vězňů souvisí s naplňováním §17 VMS č.345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu OS. Profilována je jako věznice s ostrahou, ve věznici jsou zřízena oddělení pro výkon trestu odsouzených zařazených v typu věznice s dozorem, se zvýšenou ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek ve věznici s ostrahou a dále je zde zřízeno oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve věznici se zvýšenou ostrahou. 


 

14.1.2015 10:09

více
Výkon vazby ve Věznici Plzeň

Výkon vazby ve Věznici Plzeň

Věznice Plzeň zajišťuje výkon vazby u obviněných mužů a žen, včetně mladistvých pro Krajský soud Plzeň a okresní soudy Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. Z tohoto hlediska je nezbytná, u nás již tradičně velmi dobrá spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

14.1.2015 10:04

více