Úřední deska

Úřední deska Věznice Plzeň

16.3.2010 10:19

1. Název
Vězeňská služba České republiky, Věznice Plzeň (VS ČR Věznice Plzeň)
2. Způsob zřízení
Věznice Plzeň je zřízena nařízením ministra spravedlnosti České republiky č. 4/1997, o zřízení vazebních věznic a věznic, Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, Institutu vzdělávání Vězeňské služby České republiky a zotavoven Vězeňské služby České republiky, ke dni 1. listopadu 1997 podle ust. § 4 odst. 3) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, jako jedna ze základních organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky 
 
3. Organizační struktura zde.
 
4. Kontaktní údaje zde.
 
5. Bankovní spojení:
číslo účtu  : 81240881
kód banky : 0710
 
6. IČO
00212423
 
7. Žádost o informace
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství VS ČR
b) písemně na adrese Věznice Plzeň
c) prostřednictvím datové schránky Věznice Plzeň
 
8. Dokumenty
Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně věznice Plzeň
b) písemně na adrese organizační jednotky
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizační jednotky
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně věznice Plzeň
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizační jednotky
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizační jednotky
 
11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.
 
12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
 
13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.
 
14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 
15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.