Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

PRAHA 16. dubna (VS ČR) - Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je Věznice Plzeň povinna zveřejňovat informace, více na webových stránkách GŘ VS ČR.


Podání žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace
Pro účely podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vězeňskou službou České republiky se využívá formulář uvedený v rubrice Formuláře.

26.4.2011 11:34

více
Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb.

V tomto článku naleznete postup, jak se odvolat proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo jak podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. 

26.4.2011 11:29

více
Svobodný přístup k informacím v roce 2009

Svobodný přístup k informacím v roce 2009

Opatření k zajištění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byla zajištěna a vyhodnocena ve stanovené lhůtě. Osobního kontaktu nevyužil žádný žadatel ani nebyla podána telefonická informace. Byly podány 3 písemné informace podle tohoto zákona.

24.2.2010 8:00

více