Základní informace

STAV ZAMĚSTNANOSTI ODSOUZENÝCH MUŽŮ - ČERVEN 2016

20.6.2016 8:28

Celková procentuální hodnota zaměstnanosti odsouzených mužů v měsíci červnu 2016 k nahlédnutí zde.