Vzdělávání odsouzených

Vzdělávání odsouzených mužů ve školním roce 2014/2015

Vzdělávání odsouzených mužů ve školním roce 2014/2015

Vzdělávání odsouzených mužů ve školním roce 2014/2015 bylo realizováno dle plánu práce ŠVS a průběžně aktualizováno dle závěrů pedagogických rad SOU a konkrétní situace. Provádí se v souladu s obecně platnými normami a interními předpisy, výuka probíhá dle učebních plánů schválených MŠMT. Nabídka vzdělávacích aktivit je upravována dle složení odsouzených osob ve Věznici Pardubice a dále podle požadavků GŘ VS Praha v koordinaci s ostatními věznicemi.

4.9.2015 15:47

více
Přehled vzdělávacích aktivit školského vzdělávacího střediska pro rok 2013/2014

Přehled vzdělávacích aktivit školského vzdělávacího střediska pro rok 2013/2014

Nabídku vzdělávacích aktivit školského vzdělávacího střediska Věznice Pardubice naleznete zde.