Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

Pro účely podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vězeňskou službou České republiky se využívá formulář uvedený v rubrice Formuláře.

26.4.2011 22:10

více
Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V tomto článku naleznete postup, jak se odvolat proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo jak podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

26.4.2011 22:02

více
Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

15.5.2014 10:53

více