Návštěva ve Věznici Pardubice

Návštěva ve Věznici Pardubice

3.3.2017 14:51

PARDUBICE 3. března 2017 (VS ČR) – Dne 27. února 2017 navštívil Věznici Pardubice poslanec Parlamentu České republiky

Věznici Pardubice navštívil poslanec Parlamentu České republiky Ing. Karel Fiedler. Ve věznici jej přivítal ředitel věznice plukovník Mgr. Josef Pšenička. Během pracovního setkání proběhla diskuse týkající se aktuálních otázek českého vězeňství, zaměstnávání odsouzených i řešení jejich dluhové problematiky. Součástí tohoto setkání byla prohlídka pracovišť v areálu věznice, a to jak pracovišť podnikatelských subjektů Kovolis Hedvikov, a.s. a Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o., tak i pracoviště oděvy, kde v rámci vlastní výrobní činnosti odsouzení šijí výstrojní součástky pro vězněné osoby v rámci celé VS ČR. Diskutovaným tématem byly i plány věznice v oblasti dalšího zaměstnávání odsouzených. Návštěva věznice byla zakončena prohlídkou ubytoven odsouzených (pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené a pro mladistvé).

Ing. Karel Fiedler je nezávislým poslancem Poslanecké sněmovny PČR, je místopředsedou Rozpočtového výboru PS PČR a místopředsedou Petičního výboru PS PČR.

daš