Výkon vězeňství

Programy pro obviněné

Programy pro obviněné

Pro obviněné jsou organizovány preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní programy. Tyto aktivity jsou zajišťovány jak v průběhu celého pracovního týdne, tak i o víkendech a svátcích odbornými zaměstnanci (psychology, speciálními pedagogy, sociálními pracovníky a pedagogem volného času).

3.3.2016 13:51

více
Realizace práv obviněných

Realizace práv obviněných

V průběhu výkonu vazby jsou obviněným zajišťována všechna práva dle zákona č. 293/1993 Sb.

8.9.2015 13:45

více
Oddělení výkonu vazby

Oddělení výkonu vazby

Provoz oddělení výkonu vazby se řídí především zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby v platném znění a vyhláškou ministra spravedlnosti č. 109/1994, kterou se vydává řád výkonu vazby v platném znění, jakož i jinými právními normami a předpisy, jako je např. Listina základních práv a svobod, příslušná Nařízení generálního ředitele VS ČR upravující výkon vazby a činnost příslušníků , občanských pracovníků a specialistů pracujících na úseku výkonu vazby, Vnitřním řádem pro obviněné atd.

8.9.2015 13:42

více
Programy zacházení

Programy zacházení

Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy, která se vytváří na nástupním oddělení.

8.9.2015 10:42

více
Oddělení výkonu trestu vazební věznice

Oddělení výkonu trestu vazební věznice

Oddělení výkonu trestu a vazby Vazební věznice Praha-Pankrác je výkonným orgánem pro zabezpečení výkonu trestu a vazby - u odsouzených v typu věznice s dohledem, dozorem a ostrahou.

8.9.2015 10:37

více
Účel výkonu trestu

Účel výkonu trestu

Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti (zák. č. 140/1961 Sb, § 23 tr. zák.).

8.9.2015 10:34

více
Výkon trestu odnětí svobody

Výkon trestu odnětí svobody

Hlavním cílem trestu odnětí svobody je výchovné působení na pachatele trestného činu, dosažení změny struktury v jeho chování žádoucím způsobem a jeho zdárná reintegrace do intaktní společnosti.

8.9.2015 10:31

více