Úřední deska

Úřední deska Vazební věznice Praha-Pankrác

13.6.2016 16:29

1. Název
Vazební věznice Praha-Pankrác
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu VV Praha-Pankrác najdete zde
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde
 

5. Bankovní spojení 
30929881/0710  (tento účet neslouží k zasílání peněz vězněným osobám!) 

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty
Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
naleznete zde 

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.
 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde. 
 

16. Výroční zpráva
Výroční zprávy naleznete na webových stránkách GŘ VS ČR zde