Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 4. 12. 2017 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20409 1631 85 1845 22386
Počet obviněných 1726 140 22 544 1866
Počet chovanců 71 7 N/A 3 78
počet odsouzených 18630 1484 63 1270 20114
S ostrahou nízký 558 92 N/A 26 650
S ostrahou střední 6350 791 N/A 378 7141
S ostrahou vysoký 10696 567 N/A 746 11263
Se zvýšenou ostrahou 969 28 N/A 117 998
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49