Základní informace

VĚZNICE OSTROV

VĚZNICE OSTROV

15.6.2016 11:00

Věznice Ostrov nabízí volná služební místa


Věznice Ostrov
pošt.přihrádka 100
363 50 Ostrov
tel:353240511-ústředna 
fax:353240650-ústředna;353240651-podatelna;353240609-sekretariát
e-mail:
vezono(zavinac)vez.ost.justice.cz 

 TATO e-mailová ADRESA NESLOUŽÍ PRO:
1. KVALIFIKOVANÁ PODÁNÍ (pro takové případy použijte: e-podatelna(zavinac)grvs.justice.cz)
2. ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE VĚZNĚNÝM OSOBÁM

 ID datové schránky: 998d4zx

 bankovní spojení: 
č.ú.:17337881/0710                                                                                                                                                                                                                                   pro zasílání peněz vězněným osobám je č.ú.: 6015-17337881/0710 jako variabilní symbol je nutné uvést datum narození

 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je totožná s adresou věznice:

úřední hodiny:    
úterý        9:00-11:00 a 12:00-14:00
čtvrtek     9:00-11:00 a 12:00-14:00
 

Charakteristika:
Věznice Ostrov se nachází na úpatí Krušných hor ve vzdálenosti 16 km od Karlových Varů a 7 km od Jáchymova. Je profilována pro výkon trestu odnětí svobody pro dospělé muže zařazené soudem do věznice typu s dozorem. V současné době je věznice rozdělena do tří samostatných objektů. První slouží převážně pro oddělení výkonu trestu, ve druhém jsou vnitřní pracoviště, nástupní a výstupní oddělení a zvláštní oddělení pro výkon vazby. Ve třetím objektu je umístěno specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou dlouhodobým užíváním psychotropních látek a bezdrogová zóna.
Ubytovací kapacita činí 928 osob, z toho 83 pro výkon vazby a 845 pro výkon trestu. K 31.12.2009 bylo ve věznici umístěno 78 obviněných a 1.067 odsouzených osob. Ke stejnému datu měla věznice 423 zaměstnanců, z toho 238 příslušníků, 160 občanských zaměstnanců a 25 příslušníků justiční stráže.

Programy zacházení:
Odsouzení jsou zaměstnávání ve vnitřních provozech k zajištění provozu věznice, ve středisku hospodářské činnosti, kde zajišťují méně kvalifikované pracovní činnosti na základě smluv s civilními firmami, a ve vězeňské truhlárně, která vyrábí převážně kancelářský nábytek pro potřeby Vězeňské služby. Věznice prozatím zajišťuje práci pro 40-45% odsouzených a nabízí další výrobní prostory civilním podnikatelským subjektům.
Čím méně je zaměstnaných vězňů, o to větší úsilí musí vyvinout zaměstnanci k zajištění mimopracovních aktivit a využití volného času odsouzených. Jejich vzdělávání zajišťuje věznice vlastními specialisty. Vzdělávací činnost spočívá především ve výuce cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a němčiny), zde pomáhají i odsouzení, kteří daný jazyk velmi dobře ovládají. Pro odsouzené cizince je organizován kurz českého jazyka. Pro převážně prvotrestané odsouzené jsou specialisty oddělení výkonu trestu vedeny speciálně výchovné činnosti jako jsou: arteterapie, příprava pro rodinný život, psychosociální poradenství, relaxační cvičení, sebepoznávací techniky, seberegulační techniky, sociálně právní poradenství, zdravý životní styl.
V oblasti zájmové činnosti si odsouzení mohou do svého programu zacházení zvolit některý z 18 kroužků. Největší zájem je o kroužky se sportovním zaměřením, např. posilování, stolního tenisu, nohejbalu, dále je velký zájem o šachový kroužek, přírodopisný kroužek a o klub filmového diváka. 
Ve věznici v rámci projektu "Šance 3" probíhají rekvalifikační kurzy v oboru malířské a natěračské práce, číšník a obsluha osobního počítače. Tento projekt je zaměřen na problematiku sociální integrace a rovné příležitosti skupiny odsouzených, před propuštěním z výkonu trestu, s nízkou kvalifikací či bez kvalifikace. Absolventi malířského a číšnického kurzu s delšími tresty mohou získat zaměstnání tedy i praxi již v průběhu výkonu trestu. 
Do specializované oddělení pro odsouzené s poruchami osobnosti způsobenými dlouhodobým užíváním psychotropních látek jsou zařazovány převážně osoby s různými zdravotními a psychickými problémy, vyvolanými užíváním drog, jakož i odsouzení, u kterých se zatím zdravotní potíže neprojevují ale s drogou již do styku přišli. Zacházení s nimi vyžaduje vyšší dávku trpělivosti, empatie, pochopení a individuální přístup. Přes nejrůznější problémy se však zaměstnancům daří s těmito odsouzenými vytvářet řadu smysluplných aktivit. Přes problémy s pracovním zařazením se daří zapojovat odsouzené do různých aktivit v rámci tzv. pracovní terapie, které jsou zaměřeny převážně na dobrovolné pomocné práce ve prospěch věznice.
Ve zvláštním oddělení pro výkon vazby probíhají pro obviněné osoby obdobné činnosti jako u odsouzených. Pozornost specialistů je věnována zejména práci s mladistvými a mladými obviněnými. I pro ostatní obviněné jsou vytvářeny podmínky, které napomáhají zvládnout podmínky výkonu vazby a mnohdy i období složité životní situace.

Péče o zaměstnance:
Věznice věnuje pozornost i mimopracovnímu životu zaměstnanců. Za podpory FKSP jsou jim poskytovány půjčky na koupi bytu či zařízení domácnosti, nakupují se vstupenky na sportovní a kulturní akce a jsou pořádány tuzemské i zahraniční zájezdy. Zájemci o aktivní sportovní vyžití se mohou zapojit do kroužků ledního hokeje, kopané, nohejbalu, volejbalu. Pozornost je věnována možnostem dalšího studia i celoživotnímu vzdělávání formou kurzů a přednášek. Reprezentanti věznice se pravidelně zúčastňují akcí v regionu i v rámci Vězeňské služby ČR. K dispozici je také vlastní středisko pro rodinnou rekreaci v Novém Fojtově, které je využívané v rámci celé vězeňské služby.