Výkon vězeňství

Odborné stáže v civilních zařízeních a supervizní setkávání, jsou jednou z možností zvyšování profes

Odborné stáže v civilních zařízeních a supervizní setkávání, jsou jednou z možností zvyšování profes

     Díky vstřícnosti vedení věznice je odborným zaměstnancům umožňováno zvyšovat svoji kvalifikaci nejen vzděláváním, ale také účastí v externích supervizích a stážích u specializovaných zařízených mimo resort Vězeňské služby.
Tým Specializovaného oddělení výkonu trestu pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek, již od roku 2010 využívá možnosti externí supervize. Externí supervizorkou je PhDr. Vendula Junková, člen Asociace supervizorů v pomáhajících profesích, klinický a sociální psycholog, psychoterapeut, lektor terapeutického výcviku, se znalostmi s vedením supervize u jednotlivců i týmové supervize.

13.8.2014 11:51

více
Možnosti specializovaného zacházení ve Věznici Ostrov, jako prostředek ke snižování společenských ri

Možnosti specializovaného zacházení ve Věznici Ostrov, jako prostředek ke snižování společenských ri

Citace Zákona o výkonu trestu odnětí svobody:
„Účelem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) je prostředky stanovenými tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti.“.

13.8.2014 11:26

více
Úhrada pohledávek VS ČR po propuštění z výkonu trestu

Úhrada pohledávek VS ČR po propuštění z výkonu trestu

Pokud má odsouzený v době propuštění neuhrazené pohledávky vůči státu, které vězeňská služba spravuje, předá mu věznice jejich vyúčtování a současně stanoví povinnost jejich uhrazení ve lhůtě do 30 dnů od propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

31.12.2015 7:06

více
Náklady spojené s výkonem trestu

Náklady spojené s výkonem trestu

Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody ve znění zákona č.52/2004 Sb., ukládá povinnost hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody(dále jen NVT).

31.12.2015 9:56

více
Náklady spojené s výkonem vazby

Náklady spojené s výkonem vazby

Podle ustanovení § 152 odst. 1a 2 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, je pravomocně odsouzený povinen uhradit náklady spojené s výkonem vazby za období uvedené v pravomocném usnesení příslušného soudu.

31.12.2015 9:55

více
Činnost odsouzených v oddělení výkonu trestu

Činnost odsouzených v oddělení výkonu trestu

Ve Věznici Ostrov vykonávají trest odsouzení, kteří byli na základě rozhodnutí soudu umístěni do věznice s dozorem. 
 

3.3.2016 10:59

více