Úřední deska

24.1.2012 16:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)
Věznice Ostrov 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu Věznice Ostrov najdete zde. 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.
 
5. Bankovní spojení 
17337881/0710 - pro fakturaci
6015-17337881/0710 - pro zasílání finančních prostředků vězněným osobám (vždy v poznámce uvést jméno, příjmení, datum narození)

6. IČ
00212423 

7. DIČ
CZ00212423

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8
9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:

  • a) osobně na podatelně Věznice Ostrov
  • b) písemně na adrese organizace:  Věznice Ostrov, pošt. přihrádka 100, 363 50  OSTROV
  • c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
  • d) prostřednictvím datové schránky organizace


10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Věznice Ostrov
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace: Věznice Ostrov, pošt. přihrádka 100, 363 50  OSTROV
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde. 

16. Výroční zpráva

za rok 2010
za rok 2009

za rok 2008
za rok 2007

za rok 2006
za rok 2005
za rok 2004
za rok 2003
za rok 2002
za rok 2001