Přednáška pro studenty

Přednáška pro studenty

27.4.2017 9:58

OSTROV 27. dubna 2017 (VS ČR) - Dne 27. 4. 2017 se v prostorách společenského sálu ubytovny „P“ Věznice Ostrov uskutečnila beseda žáků 3. ročníku Soukromé obchodní akademie Podnikatel Karlovy Vary v doprovodu učitelky předmětu práva se zaměstnanci Věznice Ostrov. Besedu vedl vedoucí oddělení prevence a stížností, psycholožka a sociální pracovnice. Žákům byl vysvětlen rozdíl mezi výkonem vazby a výkonem trestu a byly seznámeni se základními právními normami pro výkon vazby a výkon trestu. Sami žáci se zajímali o to, za jakou trestnou činnost jsou do Věznice Ostrov vězněné osoby umísťovány, jak jsou vybaveny cely a ložnice, jaký mají režim dne, zda chodí do zaměstnání a jaká jsou práva a povinnosti vězněných osob. Psycholožka a sociální pracovnice dále žákům přiblížily činnost speciálních pracovníků věznice, zejména práci s vězněnými osobami a jejich začlenění do standardizovaných programů. Beseda proběhla v přátelském duchu a dle prvotní odezvy se studentům velice líbila.