Novinky

Turnaj v RAPID - šachu ke Dni českého vězeňství

Turnaj v RAPID - šachu ke Dni českého vězeňství

OSTROV 16. prosince 2016 (VS ČR) Dne 16. 12. 2016 se ve věznici uskutečnil ke Dni českého vězeňství 2. ročník turnaje v RAPID – šachu. Zúčastnilo se jej šest stávajících zaměstnanců věznice, jeden bývalý zaměstnanec a jeden hostující účastník, který do turnaje věnoval hodnotné ceny. Menší účast byla pravděpodobně způsobena tím, že souběžně probíhal turnaj ve florbalu. Hrálo se systémem každý s každým, tempo hry 2 x 15 minut. Někteří hráči měli problémy s časovým limitem 15 minut na partii a prohrávali mnohdy v lepším postavení překročením časového limitu.  

19.12.2016 11:33

více
Florbalový turnaj k oslavě Dne českého vězeňství

Florbalový turnaj k oslavě Dne českého vězeňství

OSTROV 16. prosince (VS ČR) Dne 16. 12. 2016 se ve Věznici Ostrov již tradičně konal IV. ročník florbalového turnaje u příležitosti Dne českého vězeňství, za účasti osmi družstev utvořených ze zaměstnanců věznice, PČR Ostrov a Městské Policie Ostrov. Takže turnaje se celkem účastnilo deset týmů.  

19.12.2016 11:28

více
Ocenění zaměstnanců věznice

Ocenění zaměstnanců věznice

OSTROV 16. prosince 2016 (VS ČR) Dne 16. prosince 2016 se v rámci oslav „Dne českého vězeňství“ uskutečnilo slavnostní shromáždění zaměstnanců věznice v „Malé Dvoraně“ Městského úřadu v Ostrově. Den českého vězeňství, který je datován na 14. prosince, se historicky váže k roku 1918, kdy tehdejší ministr spravedlnosti dr. František Soukup vydal nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně tehdejšího sboru, v němž se zavazovali k věrnosti Československé republice. Proto ředitel věznice zvolil tento významný den ke slavnostnímu ocenění příslušníků a pracovníků Věznice Ostrov. 

16.12.2016 10:36

více
Andělské vánoce

Andělské vánoce

OSTROV 9. prosince 2016 (VS ČR) V Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově probíhá v termínu od 2. 12. 2016 do 8. 1. 2016 tradiční výstava ostrovských výrobců a sběratelů betlémů doplněná o anděly a andělíčky pod názvem „Andělské vánoce“. Jedním z vystavovaných exponátů je i betlém vytvořený odsouzenými ve Věznici Ostrov. 

9.12.2016 10:11

více
Výrobky pro Dětskou radost

Výrobky pro Dětskou radost

OSTROV 6. prosince 2016 (VS ČR) Ředitel věznice spolu se zástupci z řad odborných zaměstnanců předali pracovnicím z občanského sdružení „Dětská radost“ výrobky vězňů, které zprostředkovaně pomohou postiženým dětem.  

6.12.2016 10:03

více
Výrobky pro MŠ Nejdek

Výrobky pro MŠ Nejdek

OSTROV 30. listopadu 2016 (VS ČR) Zástupci Věznice Ostrov předali Mgr. Dagmar Šimkové ředitelce Mateřské školy Nerudova v Nejdku výrobky vězňů. Odsouzení umístění v ostrahové části věznice Ostrov sestavili pro děti z této školky hračky a dále jim jako překvapení k mikulášské nadílce ušili plyšové medvídky. Spolupráce s Mateřskou školou Nejdek je přínosná i pro odsouzené, kteří mohou smysluplně využít svůj čas ve výkonu trestu odnětí svobody.  

5.12.2016 9:14

více
Ve věznici hořela ubytovna odsouzených

Ve věznici hořela ubytovna odsouzených

OSTROV 19. října 2016 (VS ČR). V 9 hodin byl zaznamenán dým stoupající z druhého podlaží ubytovny odsouzených, okamžitě byla zahájena evakuace odsouzených a přivoláni hasiči. První do věznice přijeli hasiči z Ostrova a hned vzápětí i profesionální jednotka HZS Karlovy Vary. Naštěstí se nejednalo o skutečný požár, ale o součinnostní cvičení, které je věznice za zákona o požární prevenci povinna realizovat jedenkrát ročně.  

20.10.2016 11:06

více
Quo vadis aneb dostat šanci

Quo vadis aneb dostat šanci

OSTROV 13. října 2016 (VS ČR). Pomalu se zaplňoval sál a na padesát odsouzených netrpělivě očekávalo přivítání zvláštní návštěvy. Návštěvy ve věznici vlastně ani nečekané. Je tomu už pár let, kdy z výkonu trestu byli propuštěni dva mladí muži, kteří prošli speciálně výchovným programem ve Specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek. A teď tito dva, říkejme jim Jirka a Roman, přišli sdělit své životní příběhy o tom, že lze žít život i bez drog. Romana doprovodil další vážený host pan Petr Schneedörfler ze společnosti Lighthouse a Jirku paní Olga Bártová z Psychiatrické léčebny Červený Dvůr. Roman z léčebny po pár dnech sám odešel a Jirka vydržel celý léčebný pobyt. Musíme však objektivně konstatovat, že bez „dobrého anděla“ pana Schneedörflera, který zabezpečil Romanovi další odbornou psychologickou pomoc při řešení závislosti, by opuštění léčby bylo fatální. Ale zpět k vlastní besedě, kdy už samotnému zahájení dala vážnost i přítomnost dalších hostů, kterými byli nejen ředitel věznice plk. Ing. Pavel Zange a vedoucí výkonu trestu mjr. Bc. Milan Jergl, ale i zájemci z řad výchovných a odborných zaměstnanců věznice.

13.10.2016 14:07

více
Úspěch našich sportovních střelců

Úspěch našich sportovních střelců

OSTROV 10. října 2016 (VS ČR). Sportovně střelecký klub policie Sokolov ve spolupráci s Městem Sokolov uspořádal na střelnici SKP UNITOP Sokolov v Lomnici dne 1. 10. 2016 tradiční „STŘELECKÝ ZÁVOD DRUŽSTEV“ s mezinárodní účastí ve střelbě z velkorážní služební pistole a samopalu. Z pistole se střílelo v omezeném čase na vzdálenost 25 metrů, ze samopalu v omezeném čase na vzdálenost 100 metrů z pozice v kleče.

10.10.2016 14:04

více
Charitativní sportovní utkání

Charitativní sportovní utkání

OSTROV 6. října 2016 (VS ČR). Ve čtvrtek 6. 10. 2016 odpoledne se uskutečnilo fotbalové utkání mezi družstvem zaměstnanců Věznice Ostrov a družstvem složeném z příslušníků Městské policie, Policie ČR a pracovníků Městského úřadu z Ostrova. Na první pohled banální událost, ve skutečnosti ale nešlo o pouhé měření sil na sportovním poli, ale o akci charitativní. Tento duel se uskutečnil ve prospěch občanského sdružení „Dětská radost“ z Nejdku a výtěžek doprovodné sbírky poslouží k nákupu zdravotních pomůcek pro postižené děti. 

11.10.2016 10:50

více