Novinky

Prevencí proti kriminalitě

Prevencí proti kriminalitě

OSTROV 21. března 2017 (VS ČR) Dne 21.3.2017 proběhla další z besed pro studenty středních škol, které věznice pořádá, tentokrát pro studenty 4. ročníku Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Karlovy Vary.  

24.3.2017 9:40

více
Velký den bezpečnosti

Velký den bezpečnosti

OSTROV dne 8. března 2017 (VS ČR)  Dne 21. 4. 2017 se na Mírovém náměstí v Ostrově koná "Velký den bezpečnosti". Věznice Ostrov se již podruhé organizačně spolupodílí na pořádání této bezpečnostně branné akce, na kterou srdečně zve všechny spoluobčany. Přijďte nahlédnou pod pokličku do naší kuchyně. Podrobnosti neleznete zde.

Závod Statečné psí srdce

Závod Statečné psí srdce

OSTROV 17. února 2017 (VSČR) V sobotu 11. 2. 2017 se psovodi věznice Ostrov (pprap. Pavel Černý se psem Drago, pprap. Václav Liška se psem Argo a pprap. Jaroslav Janda se psem Tom) zúčastnili, se svolením ředitele věznice, 16. ročníku speciálního nočního závodu psů služebních plemen o Pohár Kynologického klubu Blovice.
Jednalo se o speciální závod pro psy služebních plemen s vloženými prvky - střelba ze vzduchovky na cíl a hod gumovým granátem na cíl. Závodu se zúčastnili psovodi z civilního sektoru, psovodi PČR, městské policie a psovodi věznic Jiřice, Rýnovice, Horní Slavkov a Ostrov. Celkem bylo k závodu přihlášeno 26 závodníků a služebních psů.
Soutěž probíhala v disciplínách poslušnost, obrana a speciální prvky. Naši psovodi obsadili celkově šesté (pprap. Černý se psem Drago) a osmé místo (pprap. Liška se psem Argo), když v disciplínách poslušnosti a obrany patřili k nejlepším. Nikomu z našich nevyšel hod granátem a střelba rovněž nebyla chvályhodná. Kdyby vyšla alespoň střelba, umístění obou psovodů by bylo na pomyslné bedně. Třetí psovod, pprap. Janda se služebním psem Tom jel na závody, vzhledem k nízkému věku psa, pouze na zkušenou a závod si zkusil mimo soutěž. Je škoda, že neproběhlo hodnocení družstev, zde by věznice Ostrov patřila mezi nejlepší.
Ze soutěže si psovodi přivezli hezké poháry, hodnotné ceny a zejména zkušenosti.
 

Křest nové publikace

Křest nové publikace

OSTROV 3. února 2017 (VS ČR) Dne 3. února 2017 proběhl skromný křest odborné publikace pod názvem „Příruční kompendium technik“. Tento sborník technik připravil jeden z nás, speciální pedagog Ing. Svoboda, který využil zkušeností z aktivit speciálně výchovné práce. Kromě jiného je lektorem sociálně psychologického výcviku a také interním supervizorem, z této činnosti i čerpal nápady.
Sborník může být inspirací pro všechny ty, kteří se věnují jakékoliv skupinové práci s odsouzenými. Úspěšnému vstupu publikace do života popřál osobně vedoucí výkonu vazby a trestu mjr. Mgr. Jan Šula, který zároveň ocenil nejen obsah, ale i hodiny strávené při jeho tvorbě. Také my, za tým zúčastněných blízkých spolupracovníků, přejeme hlavně, aby zpracované techniky nezůstaly skryté jen v listech kompendia, ale našly cestu do činností s odsouzenými.  


Pronájem a provoz kantýny

Pronájem a provoz kantýny

OSTROV 13. února 2017 (VSČR) - Dne 13. 2. 2017 vyhlásil ředitel Věznice Ostrov výzvu k podání nabídek k výběrovému řízení. Jedná se o pronájem a provoz prostoru sloužícího k podnikání - prodejna (kantýna) v objektu Věznice Ostrov.Bližší informace:
Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 – specifikace prostor
Příloha č. 2 – návrh nájemní smlouvy
Příloha č. 3 – spotřební koš
 

Turnaj v RAPID - šachu ke Dni českého vězeňství

Turnaj v RAPID - šachu ke Dni českého vězeňství

OSTROV 16. prosince 2016 (VS ČR) Dne 16. 12. 2016 se ve věznici uskutečnil ke Dni českého vězeňství 2. ročník turnaje v RAPID – šachu. Zúčastnilo se jej šest stávajících zaměstnanců věznice, jeden bývalý zaměstnanec a jeden hostující účastník, který do turnaje věnoval hodnotné ceny. Menší účast byla pravděpodobně způsobena tím, že souběžně probíhal turnaj ve florbalu. Hrálo se systémem každý s každým, tempo hry 2 x 15 minut. Někteří hráči měli problémy s časovým limitem 15 minut na partii a prohrávali mnohdy v lepším postavení překročením časového limitu.  

19.12.2016 11:33

více
Florbalový turnaj k oslavě Dne českého vězeňství

Florbalový turnaj k oslavě Dne českého vězeňství

OSTROV 16. prosince (VS ČR) Dne 16. 12. 2016 se ve Věznici Ostrov již tradičně konal IV. ročník florbalového turnaje u příležitosti Dne českého vězeňství, za účasti osmi družstev utvořených ze zaměstnanců věznice, PČR Ostrov a Městské Policie Ostrov. Takže turnaje se celkem účastnilo deset týmů.  

19.12.2016 11:28

více
Ocenění zaměstnanců věznice

Ocenění zaměstnanců věznice

OSTROV 16. prosince 2016 (VS ČR) Dne 16. prosince 2016 se v rámci oslav „Dne českého vězeňství“ uskutečnilo slavnostní shromáždění zaměstnanců věznice v „Malé Dvoraně“ Městského úřadu v Ostrově. Den českého vězeňství, který je datován na 14. prosince, se historicky váže k roku 1918, kdy tehdejší ministr spravedlnosti dr. František Soukup vydal nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně tehdejšího sboru, v němž se zavazovali k věrnosti Československé republice. Proto ředitel věznice zvolil tento významný den ke slavnostnímu ocenění příslušníků a pracovníků Věznice Ostrov. 

16.12.2016 10:36

více
Andělské vánoce

Andělské vánoce

OSTROV 9. prosince 2016 (VS ČR) V Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově probíhá v termínu od 2. 12. 2016 do 8. 1. 2016 tradiční výstava ostrovských výrobců a sběratelů betlémů doplněná o anděly a andělíčky pod názvem „Andělské vánoce“. Jedním z vystavovaných exponátů je i betlém vytvořený odsouzenými ve Věznici Ostrov. 

9.12.2016 10:11

více
Výrobky pro Dětskou radost

Výrobky pro Dětskou radost

OSTROV 6. prosince 2016 (VS ČR) Ředitel věznice spolu se zástupci z řad odborných zaměstnanců předali pracovnicím z občanského sdružení „Dětská radost“ výrobky vězňů, které zprostředkovaně pomohou postiženým dětem.  

6.12.2016 10:03

více