Zahraniční spolupráce

Spolupráce s Vězeňskou službou v Rumunsku

Spolupráce s Vězeňskou službou v Rumunsku

26.4.2010 12:31

ORÁČOV 26. dubna (VS ČR) - Věznice Oráčov navázala spolupráci s Vězeňskou službou v Rumunsku.

V souvislosti s doporučením Rady Evropy týkajícími se rozvoje a podpory regionální kooperace a evropské integrace, Věznice Oráčov navázala spolupráci s Vězeňskou službou v Rumunsku. Tato kooperace výše jmenovaných věznic je v rámci zajišťování výkonu trestu dle mezinárodních dohod týkajících se režimů odsouzených. Cílem této spolupráce je především výměna zkušeností a informací v oblasti zavádění moderních evropských trendů ve vězeňství. Obě země jsou v oblasti vězeňství na podobné úrovni. Ze strany Rumunské delegace je velký zájem o informace v souvislosti se zřizováním detenčních ústavů, způsobu zařazování odsouzených do jednotlivých typů věznic, otázky spojené s trestní odpovědností mladistvých a mimo jiné i zaměstnávání vězněných osob.

 Tulcea
 
Věznice Tulcea
 
podpis dohody
 
spolupráce
 
zahraniční delegace
 
návštěva GŘ VS ČR
 
předání medaile