Výkon vězeňství

Rozpis návštěv na rok 2017

Rozpis návštěv na rok 2017

Oráčov 10. října (VS ČR) - Rozpis návštěv na 1. pol. 2017

Oráčov 24. dubna (VS ČR) - Rozpis návštěv na 2. pol. 2017

31.10.2013 7:23

více
Spolupráce s občanským sdružením ROMODROM

Spolupráce s občanským sdružením ROMODROM

Spolupráce mezi věznicí Oráčov a sdružením ROMODROM pokračuje úspěšně i v roce 2010. O setkání se zaměstnanci sdružení je mezi odsouzenými velký zájem.

28.4.2010 11:19

více
Programy zacházení

Programy zacházení

Věznice Oráčov nabízí odsouzeným standardní pracovní i vzdělávací aktivity a speciálně výchovné postupy, které jsou nedílnou součástí „Programů zacházení s odsouzenými“. Od počátku roku 2004 je ve Věznici Oráčov realizován dlouhodobý Projekt „Odsouzení z Oráčovské věznice poznávají rakovnický region“.

19.1.2010 9:40

více
Zdravotní péče  poskytovaná osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

Zdravotní péče poskytovaná osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

Základní informace o  poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody  v zdravotnických zařízeních  Vězeňské službě ČR.

8.1.2010 10:14

více
Pravidla přijímání korespondence

Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba je oprávněna provádět kontrolu korespondence, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností. Pokud obsah korespondence zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, vězeňská služba korespondenci zadrží a předá ji orgánu činnému v trestním řízení.

 

7.1.2010 14:23

více
Pravidla přijímání balíků

Pravidla přijímání balíků

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

7.1.2010 14:21

více
Pravidla přijímání návštěv

Pravidla přijímání návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

7.1.2010 14:26

více
Pravidla telefonního styku odsouzených

Pravidla telefonního styku odsouzených

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený.

7.1.2010 14:24

více
Vyhláška 345/1999 Sb,  kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Vyhláška 345/1999 Sb, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

13.1.2010 15:55

více
Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Zákon České národní rady ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 

13.1.2010 15:43

více