Duchovní služba

Duchovenská péče ve Věznici Oráčov

Duchovenská péče ve Věznici Oráčov

23.6.2014 11:03

Vězeňskou duchovenskou péči ve věznici Oráčov zajišťuje kaplan věznice ve spolupráci se zástupci následujících církví a náboženské společnosti:
 
Církev Apoštolská
Církev evangelická
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
 
Kaplan věznice  je v případě potřeby k dispozici každému odsouzenému bez rozdílu náboženského vyznání, a to v neděli, pondělí a úterý. V těchto dnech je také možné se nahlásit na některé probíhající duchovní programy jako např. bohoslužby s přijímáním VP i bez přijímání VP, čtení a výklad biblických příběhů, debatní kroužek (duchovní i jiná témata), duchovně-terapeutická cvičení se zaměřením na vinu a odpuštění a sebereflexi nebo z dějin křesťanské církve.
 
Zástupci výše uvedených církví a náboženské společnosti jsou ve věznici za účelem bohoslužeb zpravidla přítomni pro ně po vzájemné dohodě vymezené dny v týdnů.
 
V případě zájmu se může odsouzený nahlásit k pastoračnímu rozhovoru s kaplanem věznice nebo se zástupci výše uvedených církví a náboženské společnosti.