Úřední deska

1. Název
Vězeňská služba České republiky Věznice Oráčov (VS ČR Oráčov)

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura
Organizační strukturu VS ČR najdete zde.

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení 
31526881/0710 ČNB

6. IČ
00212423

7. DIČ
CZ00212423

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Věznice Oráčov nebo Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
b) písemně na adrese Věznice Oráčov
c) elektronicky na adrese Věznice Oráčov
d) prostřednictvím datové schránky Věznice Oráčov

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Věznice Oráčov nebo Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese Věznice Oráčov
d) elektronicky na adrese Věznice Oráčov
e) prostřednictvím datové schránky Věznice Oráčov

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VS ČR
naleznete zde.

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím naleznete zde
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy
 Přehled nejdůležitějších předpisů aplikovaných ve VS ČR naleznete zde

16. Výroční zpráva
Výroční zprávy VS ČR najdete na úřední desce generálního ředitelství.