Poradní sbor ředitele věznice

Poradní sbor ředitele věznice

20.12.2016 9:37

ORÁČOV 16. prosince (VS ČR) - každý rok pořádá ředitel věznice poradní sbor, tudíž ani letošní rok nebyl výjimkou.

Ředitel věznice přivítal všechny pozvané hosty, zhodnotil spolupráci letošního roku s jednotlivými zástupci a vyhodnotil ji jako přínosnou a bezproblémovou. Představil věznici v jednotlivých bodech na připravené prezentaci a posléze předal slovo 1. zástupci ředitele věznice. Závěrem došlo k ocenění okresního státního zástupce Mgr. Ing. Milana Jehlíka a to plaketou za zásluhy o rozvoj.

Nečekané ocenění přišlo od ředitele územního odboru PČR plk. Mgr. Jiřího Šilera, který udělil řediteli věznice plk. Mgr. Pavlu Třasákovi pamětní medaili 3. stupně za dlouhodobou, příkladnou a vysoce efektivní spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. Závěrem byla možná prohlídka věznice, kterou někteří členové poradního sboru využili.