Základní ustanovení, působnost, organizace

Řízení a organizační struktura věznice a ÚVZD Opava

20.9.2013 13:57

Věznici zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti ČR. Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence je organizační jednotkou Vězeňské služby České republiky se sídlem v Opavě, Krnovská ulice č. 68.

V čele věznice stojí ředitel, jehož do funkce ustanovuje na základě výběrového řízení generální ředitel VS ČR. Je nadřízený všem příslušníkům zařazeným k výkonu služby ve věznici a má postavení vedoucího zaměstnance ve vztahu k občanským zaměstnancům zařazeným k výkonu práce ve věznici. Podrobnou organizační strukturu naleznete zde.