Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní péči odsouzeným zajišťuje v obou objektech zdravotnické středisko Věznice a ÚVZD Opava, které je odborně a metodicky řízeno odborem zdravotní služby Generálního ředitelství VS ČR. Péči o zdravní vymezuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody č. 345/1999 Sb, § 23.

26.9.2013 21:35

více
Regulační poplatky

Regulační poplatky

U odsouzených, kteří disponují potřebnou částkou na zaplacení regulačních poplatků a doplatků za léky, jsou tyto částky, v případě plateb za péči poskytovanou vězeňskou službou, zablokovány na jejich účtu a použity k jejich zaplacení.

7.1.2010 8:20

více