Specializovaná oddělení výkonu trestu

Vánoční vystoupení

Vánoční vystoupení

Opava, 22. prosince (VS ČR) - Krátce před vánocemi nacvičily odsouzené ženy ze specializovaného oddělení pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a patologického hráčství vystoupení, kdy si volily Miss oddělení pro rok 2016. 

22.12.2016 21:01

více
MISS PARODIE

MISS PARODIE

Opava, 10. října (VS ČR) - Soutěže „MISS ….“ bývají většinou spojovány s krásou, odehrávají se na luxusních místech, za přítomnosti médií a s vyhlídkou kariéry modelky či televizní reportérky. Odsouzené ženy v oddělení pro léčbu závislostí se rozhodly uspořádat v podmínkách věznice „Miss Parodie“, která jim sice neslibovala žádné slibné vyhlídky, ale na chvíli zapomněly, kde se nacházejí, zpestřily si stereotypní dny za zdmi věznice a také vyžily své fantazie a šikovnosti.

10.10.2013 10:21

více
Hudební osvěta součástí léčby

Hudební osvěta součástí léčby

Opava, 3 června (VS ČR) - Beatová muzika v podání tří odsouzených mužů byla zajímavou podívanou.

3.6.2011 11:47

více
Výkon trestu ve specializovaných odděleních

Výkon trestu ve specializovaných odděleních

Oddělení specializované pro výkon ochranných léčení bylo ve Věznici VS ČR Opava zřízeno k 1. červenci 1999 pro odsouzené ženy kategorií dohled, dozor a ostraha jako realizace úkolu ze Souboru protidrogových opatření ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na léta 1998 - 2000.

30.11.2009 14:27

více
Divadlo pro radost i jako forma terapie

Divadlo pro radost i jako forma terapie

OPAVA, 4. května (VS ČR) - Chceme-li léčit duši ze závislosti – musíme jí nabídnout něco hodnotnějšího než dosavadní závislost.

 

4.5.2010 13:46

více
Desetileté výročí specializovaného oddělení

Desetileté výročí specializovaného oddělení

Na čtyři desítky hostů se začátkem října sešly v opavské věznici, aby zhodnotili desetiletou činnost jejího specializovaného oddělení pro léčbu závislostí.

7.1.2010 12:25

více
Amatérský divadelní spolek se představil v opavské věznici

Amatérský divadelní spolek se představil v opavské věznici

Autorské čtení pro odsouzené ženy.

3.2.2010 15:14

více
Práce s keramikou - účinný prostředek terapie

Práce s keramikou - účinný prostředek terapie

Náplní činnosti tohoto oddělení je provádění ochranného léčení protialkoholního či protidrogového v průběhu výkonu trestu odnětí svobody s cílem pomoci nalézt odsouzeným východiska z životního stereotypu vedoucího v důsledku jejich závislosti k asociálnímu jednání nebo kriminálním deliktům.

30.11.2009 11:56

více
Praxe a efektivita léčby odsouzených mužů závislých na alkoholu

Praxe a efektivita léčby odsouzených mužů závislých na alkoholu

Problematika alkoholismu je rozsáhlá a lze na ni nahlížet různými pohledy – psychiatra, psychologa, ekonoma…

30.11.2009 11:23

více