Informace o dobíjení kreditu telefonních karet vězněným osobám

17.3.2017 13:19

Opava, 17. března (VS ČR) - Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých.

Od 20.3.2017 mohou vězněné osoby ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Opavě začít využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o..

K dobití kreditu vězněné osobě na telefonování musíte vždy znát číslo telefonního účtu vězně, které Vám musí sdělit vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby.

Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby:

1. Informace k dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon:

• Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.
• Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost->banka).
• Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.
• Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.
• Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslaná zpět odesílateli do 30 dní.
• Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Identifikace platby na účet BVfon:
Číslo bankovního účtu: 112 101 4892 / 5500 (Raiffeisenbank)
Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně
(tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu)
Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození
◦ Adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat)

2. Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio - www.mojetelio.cz (tato stránka bude dostupná od 22. 5.  spolu s možností online dobíjení kreditu)

• Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce mytel.io nebo mytelio.cz
• Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji).
• Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000 Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít).
• Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě.
• Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.

Kontakt na podporu poskytovatele služby:
Poštovní adresa: BVfon Czech, V Celnici 4, 110 00  Praha 1
Tel: +420 730 150 504 (pouze hlasový automat pro poskytnutí základních informací)