Duchovenská péče

Svátost křtu a biřmování

Svátost křtu a biřmování

Opava, 11. května (VS ČR) - Již podruhé do opavské věznice zavítal biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, aby udělil třem odsouzeným ženám svátost biřmování, z nichž dvě ještě před tím přijaly svátost křtu.

11.5.2017 8:35

více
Křest ve věznici a ÚVZD

Křest ve věznici a ÚVZD

Opava, 13. listopadu (VS ČR) - Poslední říjnový den byl pro čtveřici odsouzených žen ve výkonu trestu ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Opavě svátečním a určitě nezapomenutelným. Rozhodly se totiž, že se oddají Bohu a přijmou svátost křtu a následně biřmování a svaté přijímání.

13.11.2012 8:14

více
Hlavní kaplanka Vězeňské služby ČR navštívila opavskou věznici

Hlavní kaplanka Vězeňské služby ČR navštívila opavskou věznici

Opava, 25. listopadu (VS ČR) - Cílem cesty bylo posoudit, jak je zajišťována duchovenská péče pro odsouzené.

25.11.2011 13:43

více
Duchovní služba v opavské věznici

Duchovní služba v opavské věznici

Opava, 21. srpna (VS ČR) - Vězeňská duchovenská péče ve vězeňské službě byla zřízena v roce 1998.

21.8.2013 9:38

více