Statistické údaje

Specializované oddělení pro léčbu závislosti

Specializované oddělení pro léčbu závislosti

Specializované oddělení pro výkon trestu odnětí svobody drogově závislých odsouzených žen a mužů ve věznici a ÚVZD bylo zřízeno na základě Souboru protidrogových opatření ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody ředitelstvím VS ČR jako nutnost řešení drogového problému ve vězeňské populaci.

29.9.2013 20:24

více
Vývoj počtu odsouzených

Vývoj počtu odsouzených

Počty odsouzených jsou dány kapacitou věznic a jednotlivých oddělení podle kategorie. Rapidní pokles může nastat v případě mimořádných událostí, jako byla např. Amnestie prezidenta České republiky v lednu 2013. V této statistice můžete změny a postupný nárůst odsouzených průběžně sledovat.

28.9.2013 22:26

více
Vývoj zaměstnanosti

Vývoj zaměstnanosti

Být během výkonu trestu odnětí svobody je pro mnoho odsouzených velmi důležité aby byli zaměstaní. Jednak z důvodu změny prostředí a také z finančního hlediska, kdy jsou schopni platit své závazky. Proto se personál věznice a ÚVZD stále snaží, aby se zaměstnanost zvyšovala.

26.9.2013 8:16

více
Vyhodnocení činnosti bezdrogové zóny, poradna drogové prevence

Vyhodnocení činnosti bezdrogové zóny, poradna drogové prevence

V opavské věznici a ÚVZD je zřízena bezdrogová zóna pro muže v kategorii dozor, kteří mají z civilního života zkušenosti s návykovými látkami.
 

29.4.2010 11:35

více