Speciální prohlídky

Speciální prohlídky

14.3.2017 7:18

Opava, 17. března (VS ČR) - Dne 22. února 2017 proběhly ve Věznici a ústavu pro VZD Opava speciální prohlídky zaměřené na vyhledávání omamných a psychotropních látek.

Celé akce se zúčastnili psovodi z V a ÚVZD Opava, VV Ostrava, V Mírov, V Heřmanice, V Rapotice, VV Břeclav, V Znojmo a také Policie ČR Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Prohlídek, jejichž význam spočíval zejména v odhalování výroby, držení a šíření omamných a psychotropních látek se zúčastnilo 17 psovodů – specialistů, kteří v průběhu celého dne prohledali cely odsouzených v objektech Krnovská i Olomoucká. Prohlédnuty byly i společné prostory, výrobní hala, prádelna, vycházkové dvory a venkovní prostory.

Přestože v průběhu celé akce nebyl zaznamenán žádný nález látek OPL, prohlídka splnila účel preventivního charakteru a jsme s výsledkem celé akce nadmíru spokojeni.


nprap. Radovan Strojil
inspektor strážní služby pro psovody