Novinky

Běh se žlutou ztužkou

Běh se žlutou ztužkou

Opava, 19. června (VS ČR) - Zaměstnanci Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava podpořili svou účastí ve štafetovém závodu na 4x5 km myšlenku projektu Yellow Ribbon Run, neboli „Běh se žlutou stužkou“.

19.6.2017 12:39

více
Přebor psovodů Vězeňské služby ČR

Přebor psovodů Vězeňské služby ČR

Opava, 12. června (VS ČR) - Dva příslušníci opavské věznice se v květnu zúčastnili 18. ročníku přeboru Vězeňské služby České republiky psovodů a jejich služebních psů ve vyhledávání omamných a psychotropních látek v Zotavovně Pracov.

12.6.2017 23:05

více
Informace o dobíjení kreditu telefonních karet vězněným osobám

Informace o dobíjení kreditu telefonních karet vězněným osobám

Opava, 17. března (VS ČR) - Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých.

17.3.2017 13:19

více
Svátost křtu a biřmování

Svátost křtu a biřmování

Opava, 11. května (VS ČR) - Již podruhé do opavské věznice zavítal biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, aby udělil třem odsouzeným ženám svátost biřmování, z nichž dvě ještě před tím přijaly svátost křtu.

11.5.2017 8:35

více
Hračky do výslechové místnosti

Hračky do výslechové místnosti

Opava, 4. května (VS ČR) - V pátek 28. dubna 2017 byla v budově Slezské univerzity v Opavě slavnostně otevřena výslechová místnost, která bude sloužit převážně k výslechům zneužívaných dětí, žen a případně mužů. Kromě toho bude využívána jako výuková místnost studentům Slezské univerzity.

4.5.2017 15:14

více
Návštěva z Norska

Návštěva z Norska

Opava, 26. března (VS ČR) - Ve středu 22. března navštívili naši věznici zástupci z Norska. Návštěva proběhla díky spolupráci s touto zemí, která v minulém roce financovala přebudování staré kotelny na výrobní a výukové prostory (zde)

26.3.2017 22:02

více
Speciální prohlídky

Speciální prohlídky

Opava, 17. března (VS ČR) - Dne 22. února 2017 proběhly ve Věznici a ústavu pro VZD Opava speciální prohlídky zaměřené na vyhledávání omamných a psychotropních látek.

14.3.2017 7:18

více
Zaměstnávání vězněných osob

Zaměstnávání vězněných osob

Opava, 9. února (VS ČR) - Ke konci roku 2016 jsme veřejnost informovali o tom, že byl dokončen projekt „Rekonstrukce kotelny na výrobní halu“, který byl financován z Norských fondů. Jedná se o budovu Věznice a ústavu pro VZD v Opavě v objektu na Olomoucké ulici. Realizací tohoto projektu vznikl věznici nový prostor pro zaměstnávání odsouzených žen, které nesplňují kritéria pro zařazení na vnější pracoviště. Část této budovy je určena pro vzdělávání.

9.2.2017 15:02

více
Klub specializovaného oddělení

Klub specializovaného oddělení

Opava, 5. prosince (VS ČR) - Tak jako každý rok, zorganizovali pracovníci specializovaného oddělení pro léčbu závislostí, s blížícím se koncem roku „Klub abstinujících klientek“. V roce 2016 šlo o 15. ročník, jehož se zúčastnilo celkem 13 bývalých klientek oddělení.  

5.12.2016 20:22

více
Speciální prohlídky

Speciální prohlídky

Opava, 25. listopadu (VS ČR) - 5. ročník Speciálních prohlídek Věznice a ÚVZD Opava s vloženým závodem jednotlivců se uskutečnil ve dnech 25.10. - 26.10.2016

25.11.2016 10:10

více