Výkon vězeňství

Spolupráce s občanským sektorem

Spolupráce s občanským sektorem

Vazební věznice Olomouc dlouhodobě spolupracuje v péči o vězněné osoby s organizacemi státního i nestátního sektoru. Společným úkolem je pomoc lidem a zprostředkování preventivní, podpůrné a intervenční služby pro osoby nacházející se v nepříznivých životních situacích. 

21.6.2016 8:10

více
Program zacházení

Program zacházení

Program zacházení slouží k dosažení účelu výkonu trestu a je dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb. souhrnem konkrétních činností, kterých je odsouzený se povinen účastnit nebo které může vykonávat.

21.6.2016 7:13

více
Vzdělávání vězněných osob

Vzdělávání vězněných osob

Vzdělávání vězněných osob probíhá na oddělení trestu i na oddělení vazby s cílem zvyšování především všeobecného vzdělávání.

21.6.2016 6:58

více
Přijímání balíčků odsouzenými

Přijímání balíčků odsouzenými

Podmínky  a pravidla pro přijímání balíčků.

13.6.2016 15:12

více
Přijímání balíčků obviněnými

Přijímání balíčků obviněnými

Podmínky  a pravidla pro přijímání balíčků.

13.6.2016 6:56

více
Telefonování obviněných/odsouzených

Telefonování obviněných/odsouzených

Nový systém telefonování - podmínky.

26.4.2017 9:42

více
Korespondence obviněných/odsouzených

Korespondence obviněných/odsouzených

Podmínky pro odesílání a přijímaní korespondence.

13.6.2016 14:24

více
Návštěvy obviněných/odsouzených

Návštěvy obviněných/odsouzených

Podmínky pro realizaci návštěv.

13.6.2016 14:19

více
Přemisťování vězněných osob

Přemisťování vězněných osob

Důvody a podmínky pro přemísťování odsouzených osob.

13.6.2016 13:11

více