Úřední deska

Úřední deska Vězeňské služby ČR

13.6.2016 8:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)
Vazební věznice Olomouc

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992, o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura
Organizační strukturu Vazební věznice Olomouc najdete zde.

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení
příjmový účet - úhrada pohledávek a jiné:  19-27834881/0710

depozitní účet - včetně peněz vězňů:  6015-27834881/0710 (při zasílání peněz vězněným osobám je třeba pro přesnou identifikaci uvádět jejich jméno, příjmení a datum narození)

6. IČ
00212423

7. DIČ
CZ00212423

8. Dokumenty
Rozpočet  – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny (dokumenty v elektronické podobě se přijímají pouze v PDF formátu)
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk (do Vazební věznice Olomouc není povoleno vnášení datových médií)
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VV Olomouc
naleznete zde

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde

13. Formuláře
naleznete zde

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde

16. Výroční zpráva
Výroční zprávy za celou Vězeňskou službu ČR naleznete zde