Výkon vězeňství

Kontroly osob vstupujících do střežených objektů Vězeňské služby

Kontroly osob vstupujících do střežených objektů Vězeňské služby

Objekty Vězeňské služby jsou svým charakterem specifické. Specifický je i režim vstupů a omezení předmětů, které není povoleno do těchto objektů vnášet.

19.2.2010 8:06

více
Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Zákon č. 555/1992 Sb. - Zákon o vězeňské službě a justiční stráži České republiky (zákon České národní rady ze dne 17. listopadu 1992, v tomto znění platný do 31.12.2014)

 

21.5.2014 9:43

více
Vyhláška 345/1999 Sb,  kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Vyhláška 345/1999 Sb, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

13.1.2010 15:55

více
Zdravotní péče  poskytovaná osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

Zdravotní péče poskytovaná osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

Základní informace o  poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody  v zdravotnických zařízeních  Vězeňské službě ČR.

8.1.2010 10:14

více
Pravidla přijímání korespondence

Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba je oprávněna provádět kontrolu korespondence, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností. Pokud obsah korespondence zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, vězeňská služba korespondenci zadrží a předá ji orgánu činnému v trestním řízení.

 

7.1.2010 14:23

více
Pravidla přijímání balíků

Pravidla přijímání balíků

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

7.1.2010 14:21

více
Pravidla přijímání návštěv

Pravidla přijímání návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

7.1.2010 14:26

více
Pravidla telefonního styku odsouzených

Pravidla telefonního styku odsouzených

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený.

7.1.2010 14:24

více
Programy zacházení

Programy zacházení

Poměrně velká část odsouzených je zapojena ve speciálně výchovných či zájmových aktivitách, které navštěvují převážně po praovní době. Jsou to například různé druhy relaxace, individuální psychoterapie, sociálněprávní poradenství, semináře o drogách, individuální konzultace o drogách, pohovory s duchovním, besedy o životě, diskuzní klub, přírodovědný, zeměpisný, dějepisný, výtvarný, dřevomodelářský, hudební, zahradnický kroužek a další.

18.1.2010 8:43

více