Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

Pro účely podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vězeňskou službou České republiky se využívá formulář uvedený v rubrice Formuláře.

9.5.2011 7:05

více
Poskytování informací

Poskytování informací

Platné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ze dne 11. května 1999.

6.1.2010 12:33

více