Nejčastější dotazy

Nejčastěji kladené otázky z ekonomické oblasti

Nejčastěji kladené otázky z ekonomické oblasti

Následující přehled často kladených otázek se týká ekonomické oblasti a finanční situace vězňů. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat přílušným způsobem dotaz vězeňské službě.

8.1.2010 11:52

více
Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Následující přehled obsahuje nejčasteji kladené dotazy z oblasti evidence vězňů a také pravidla poskytování informací z Centrální evidenci vězněných osob. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat příslušným způsobem vlastní dotaz.

8.1.2010 10:32

více
Nejčastěji kladené otázky ze zdravotnické oblasti

Nejčastěji kladené otázky ze zdravotnické oblasti

Následující přehled nejčastěji kladených otázek se týká zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.  Další informace naleznete zde.  

11.1.2010 14:50

více
Kontroly osob vstupujících do střežených objektů Vězeňské služby

Kontroly osob vstupujících do střežených objektů Vězeňské služby

Objekty Vězeňské služby jsou svým charakterem specifické. Specifický je i režim vstupů a omezení předmětů, které není povoleno do těchto objektů vnášet.

19.2.2010 8:06

více
Stížnosti, korupční jednání

Stížnosti, korupční jednání

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup. Podání, jejichž obsahem je podezření na korupční jednání zaměstnanců VS ČR, lze podávat na protikorupční lince.

23.2.2010 16:14

více