Extramurální aktivita - den u koní

Extramurální aktivita - den u koní

17.4.2017 10:30

Odolov 15. dubna 2017 (VS ČR) - Den strávený mimo věznici umožnil odsouzeným kontakt se zvířaty, seznámil je s péčí o koně a prací s tím spojenou. Cílem je odsouzeným ukázat, jak je možné smysluplně trávit volný čas a tím jim pomoci v následném začlenění se do společnosti po propuštění z VTOS. V neposlední řadě je to také možnost strávit čas mimo věznici pro odsouzené bez volného pohybu mimo věznici a dát jim tím motivaci k jeho získání.

Je sobota, 7.30hodin ráno a my vyrážíme se čtyřmi odsouzenými z Věznice Odolov na nedalekou farmu strávit den u koní se vším, co k tomu patří. Nejdříve nás zde stájnice a seznámí nás se všemi zdejšími zvířecími obyvateli. Jako první přijde na řadu ponice Romana, u které si názorně předvedeme a vyzkoušíme, co obnáší každodenní péče o koně. Takže vyhřebelcovat, vykartáčovat, učesat, vyčistit kopyta.

Další je na řadě o něco větší Šiška, na které se svezeme a seznámíme se se základy jízdy na koni. Předchází nezbytné čištění, sedlání, uzdění, krátká instruktáž, helma a nasedat.

Ježděním nám vyhládlo, takže opečeme špekáčky a po krátkém odpočinku jdeme koníkům jako odměnu za svezení vyčistit pastvinu.

Počasí se vydařilo, takže se na Odolov vracíme pěšky, abychom zakončili příjemně strávený den na čerstvém vzduchu u koní. Všichni jsme unavení, ale v dobré náladě a již plánujeme další podobné akce, které svou náplní ukáží, jak lze zábavně a smysluplně trávit volný čas.

Bc. Monika Středová, vychovatelKaždodenní péče o koně
 
Jízda na koni
 
Jízda na koni
 
Úklid pastviny
 
Společné foto