Novinky

Odolov 19. červen 2017 (VS ČR) - Hlavního závodu štafet 4 x 5 km v rámci projektu Yellow Ribbon Run, který se konal 14. června 2017 v pražské Stromovce, se za Věznici Odolov zúčastnili ředitel věznice plk. Mgr. Tomáš Kubín, psycholožka PhDr. Gabriele Šafářová a jeden odsouzený. Štafetovou čtveřici doplnila kolegyně z Věznice Stráž pod Ralskem. Běh se žlutou stužkou hledá druhé šance pro odsouzené propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a snaží se odstranit předsudky, které jim brání v nalezení zaměstnání a začlenění se do společnosti. Štafetového běhu se zúčastnili odsouzení, bývalí odsouzení, zástupci firem zaměstnávajících bývalé odsouzené, ale i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR a generálního ředitelství VS ČR. (ama)

19.6.2017 11:05

více
Představení pro děti mateřských škol

Představení pro děti mateřských škol

Odolov 29. 5. 2017 (VS ČR) - V mateřské škole ve Rtyni v Podkrkonoší a ve Velkých Svatoňovicích vystoupil soubor složený ze 3 odsouzených, psycholožky Věznice Odolov PhDr. Gabriely Šafářové a strážného Bc. Pavla Staňka.  Nejdůležitější postavou je loutka "Kulíšek", kterou mistrně ovládá jeden z odsouzených.

30.5.2017 15:47

více
Workshop zaměstnávání odsouzených

Workshop zaměstnávání odsouzených

Odolov 5. května 2017 (VS ČR) - Ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Generálním ředitelstvím VS ČR proběhl v odolovské věznici workshop Zaměstnávání odsouzených.

11.5.2017 14:26

více
Koncert pro seniory

Koncert pro seniory

Odolov 12. dubna 2017 (VS ČR) -  odsouzení z Věznice Odolov navštívili Domov odpočinku ve stáří „Justynka“ v Hronově. V podmračeném odpoledni vykouzlili úsměv na tvářích obyvatelů tohoto zařízení. Pod vedením psycholožky věznice PhDr. Gabriely Šafářové předvedli odsouzení secvičené pásmo písniček folkového, country a popového žánru a tuto produkci doprovodili téměř profesionální hrou na hudební nástroje. Akci bravurně moderoval odsouzený Petr D., který svůj projev vkusně upravoval dle složení posluchačů a aktuální nálady. Při známém filmovém hitu „Severní vítr“ dokonce na chvilku vysvitlo venku sluníčko a rozjasnilo pošmourný den. Akce byla velmi zdařilá a jak odsouzení, tak i posluchači byli z akce nadšení. Po produkci došlo i na pozvání k malému občerstvení, které odsouzení velmi rádi přijali.
-ama-

24.4.2017 13:28

více
Odsouzený běžel maraton

Odsouzený běžel maraton

Odolov 7. 5. 2017 (VS ČR) - Odsouzený, který vykonává svůj trest odnětí svobody ve Věznici Odolov, se postavil spolu se třemi dalšími odsouzenými z jiných věznic na start Volksvagenmatatonu Praha. Na svůj běžecký výkon s výsledným časem pod 4 hodiny se dlouhodobě připravoval ve svém volném čase. Navázal tak na svoje dvě předchozí účasti v pražském maratonu, tentokrát jako součást projektu Yellow Ribbon Run.

10.5.2017 12:25

více
Extramurální aktivita - den u koní

Extramurální aktivita - den u koní

Odolov 15. dubna 2017 (VS ČR) - Den strávený mimo věznici umožnil odsouzeným kontakt se zvířaty, seznámil je s péčí o koně a prací s tím spojenou. Cílem je odsouzeným ukázat, jak je možné smysluplně trávit volný čas a tím jim pomoci v následném začlenění se do společnosti po propuštění z VTOS. V neposlední řadě je to také možnost strávit čas mimo věznici pro odsouzené bez volného pohybu mimo věznici a dát jim tím motivaci k jeho získání.

17.4.2017 10:30

více
Psycholog

Psycholog

Odolov 10. dubna 2017 (VS ČR) -  Věznice Odolov  přijme do pracovního poměru psychologa oddělení výkonu trestu.

10.4.2017 13:21

více
Mezirezortní porada ve věznici

Mezirezortní porada ve věznici

Odolov 30. března 2017 (VS ČR) - Ve Věznici Odolov se uskutečnila mezirezortní porada se zástupci Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství v Trutnově, včetně vedení Územního odboru Policie České republiky Trutnov. Součástí porady byla mj. i prohlídka věznice, konkrétně ubytovacích prostor odsouzených, aktuálního systému zabezpečení a prostor pro provádění aktivit programu zacházení odsouzených. V rámci jednání byly konzultovány vybrané problematiky výkonu trestu odnětí svobody vězněných osob, základní oblasti připravované změny vnější diferenciace od 1. 10. 2017 a dále pak hodnocení vzájemné spolupráce s orgány justice. S vedením Policie České republiky byla rovněž řešena kooperace při mimořádných či krizových situacích.

11.4.2017 9:05

více
Informace o dobíjení telefonního kreditu odsouzeným

Informace o dobíjení telefonního kreditu odsouzeným

Odolov 20. března 2017 (VS ČR) - Informace k dobíjení telefonního kreditu odsouzených.

20.3.2017 9:34

více
Prezentace dřevomodelářské dílny v České televizi

Prezentace dřevomodelářské dílny v České televizi

Odolov 28. 2. 2017 (VS ČR) - Práce dřevomodelářského kroužku Věznice Odolov, vedeného Zdeňkem Hetflejšem, DiS, byla prezentována v pořadu České televize Dobré ráno. Vysílání  se zúčastnil ředitel věznice plk. Mgr. Tomáš Kubín, 1. zástupce ředitele plk. Daniel Vinkler a strážný prap. Bc. Pavel Staněk. Ve třech vstupech vysílaných živě představili Věznici Odolov a způsoby renovace starých a výrobu nových smyčcových hudebních nástrojů. (ama)