Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovní péče

Ve Věznici Nové Sedlo není zřízeno personální tabulkové místo vězeňského kaplana. Odsouzeným je poskytována duchovní péče prostřednictvím dobrovolné duchovenské činnosti docházejících zástupců některých církví. Věznice disponuje vhodně důstojnými a s ohledem na vnitřní bezpečnost věznice i přijatelnými prostory k setkání zástupců církví s odsouzenými, kteří mají zájem o setkání s církví pověřenou osobou.

Do věznice v uplynulém období pravidelně docházeli pověření zástupci Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi a Římskokatolické církve. Ojediněle na individuální pohovory s vybranými odsouzenými docházel dle dohody také zástupce Církve adventistů sedmého dne. Spolupráce mezi věznicí a uvedenými zástupci církví je průběžná a plynulá. Kontakt s nimi je trvalý, takže požádá-li odsouzený o umožnění návštěvy církví pověřené osoby, je věznice způsobilá jim takovou skutečnost bez obtíží oznámit.

Náboženské činnosti jsou ve věznici konány pravidelně v mimopracovní době odsouzených, zpravidla ve dny pracovního klidu. Nejčastěji jsou realizovány pastorační návštěvy, společné bohoslužby a besedy, výklad náboženských textů, individuální rozhovory a náboženské úkony, včetně poskytování duchovní a náboženské literatury a zpěvníků.

spec. pedagog Mgr. Zdeněk Kobelčuk