Specializovaná oddělení

Specializované oddělení ve věznici

Specializované oddělení ve věznici

NOVÉ SEDLO 7.dubna (VSČR) Specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených mužů s poruchou osobnosti a chováním, způsobenou užíváním návykových látek vstoupilo do druhého desetiletí své činnosti.

7.4.2016 7:40

více
Odsouzení vyrábějí didaktické hračky pro děti z mateřských škol

Odsouzení vyrábějí didaktické hračky pro děti z mateřských škol

Výroba hraček a různých didaktických pomůcek pro děti předškolního věku se stala ve Věznici v Novém Sedle téměř tradicí. Odsouzení muži je zhotovují v keramickém nebo rukodělném kroužku, který je součástí jejich programu zacházení.V následujících dnech odsouzení dokončí výrobu didaktických hraček, které se již několik týdnů věnují. Osmičlenné pracovní skupině jsou metodickou i praktickou pomocí dva pedagogové volného času, kteří jsou vedením kroužku pověřeni.

6.12.2007 8:09

více
Nabídka aktivit programu zacházení

Nabídka aktivit programu zacházení

Každý odsouzený má právo zvolit si svůj vlastní program zacházení z těch, které mu věznice nabídne vzhledem ke vhodnosti a daným možnostem. Pokud si odsouzený žádný z těchto programů nezvolí, zúčastní se tzv. minimálního programu zacházení. Ten se v podmínkách věznice Nové Sedlo zužuje pouze na pracovní zařazení ve vnitřních provozech a práce ve prospěch věznice (úklid, brigádní činnost. atd.)

17.10.2007 8:48

více
Sociálně právní poradenství pro odsouzené

Sociálně právní poradenství pro odsouzené

Odsouzeným, kteří jsou umístěni ve zdejší věznici , je v aktualizovaném programu zacházení před propuštěním stanovena povinnost účastnit se sociálně právního poradenství a dovedností a to nejméně 2 měsíce před koncem výkonu trestu.

16.1.2007 8:37

více
Současné pracovní aktivity ve Specializovaném oddělení

Současné pracovní aktivity ve Specializovaném oddělení

Na specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti jsou s těmito odsouzenými prováděny různé aktivity, zejména pracovní terapie. Odsouzení mohou pracovat na zahradě, v truhlářské dílně, v rukodělných dílnách, mv keramické dílně, ale učí se i základy šití, praní a žehlení.

9.8.2006 9:00

více
Činnost specializovaného oddělení

Činnost specializovaného oddělení

Vláda ČR schválila usnesením č.393 ze dne 28.dubna 2004 Strategii prevence kriminality na rok 2004-2007. Z toho vyplynul úkol pro Věznici Nové Sedlo přeměnit bezdrogovou zónu na specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek.

4.1.2006 12:58

více
Specializovaná oddělení v naší věznici

Specializovaná oddělení v naší věznici

 Oddělení bezdrogové zóny - Do bezdrogové zóny je přijímán odsouzený, který nebyl a není uživatelem drogy, ale lze ho považovat za jedince ohroženého drogou. Nebo odsouzený, který užíval drogu a nyní je motivován k dobrovolné abstinenci nebo absolvoval soudně nařízené nebo dobrovolné ochranné léčení protitoxikomanické nebo absolvoval pobyt v oddělení specializovaném pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek.

14.9.2004 14:47

více